Bra for miljøet = Bra for alle

Vår kunnskap og ekspertise sikrer helhetlige løsninger.
Vi jobber for effektiv bruk av nye og resirkulerte
ressurser med fokus på naturen og miljøet og for
en bærekraftig skogsforvaltning. Når et tre felles til
papp-produksjon, plantes to nye.

Et balansert skogbruk og gjenvinning av
fiberprodukter er dermed et svært viktig bidrag
i drivhusbalansen og er bra for miljøet.

Vi bruker blant annet miljøvennlige
trykkfarger, lokale leverandører og
samarbeidspartnere av hensyn til miljøet.

Bærekraft er god økonomi

Glomma Papp er en moderne og innovativ produsent av bølge- og massivpapp. Vi designer, utvikler og produserer emballasje- og displayløsninger for det Skandinaviske markedet. Papp er resirkulerbart, fleksibelt, økonomisk, miljø- og transportvennlig.