Ansvarsfull leverandørkjede

Glomma Papp er engasjert i å fremme en bærekraftig forsyningskjede gjennom hele vår virksomhet. Vi forstår at våre handlinger har en betydelig innvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss, og vi tar ansvar for å minimere vår påvirkning så mye som mulig.

Vår tilnærming til bærekraftig forsyningskjede inkluderer å arbeide tett med våre leverandører og partnere for å sikre at de deler våre verdier og forpliktelser til bærekraft. Vi stiller strenge krav til våre leverandører og krever at de opprettholder høye standarder for miljømessig og sosial bærekraft i sine egne operasjoner.

Vi har etablert et omfattende system for å spore og overvåke våre leverandørers bærekraftige ytelse, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre egne bærekraftspraksiser. Dette inkluderer å redusere vårt eget miljøavtrykk ved å investere i miljøvennlige teknologier, redusere avfall og øke resirkulering.

Vi tror at å ta ansvar for vår innvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å utvikle og implementere bærekraftige forsyningskjeder som ikke bare er ansvarlige, men også lønnsomme og konkurransedyktige.

Les mer om vår Code of Conduct her – Leverandører

Produktsikkerhet

Alt du trenger å vite…
Pappemballasje brukes til å beskytte produkter under transport og oppbevaring, og det er derfor viktig å sikre at emballasjen er trygg og pålitelig. Sammen med kunden går vi gjennom krav til styrke og kvalitet som emballasjen må overholde. Det finnes ulike typer papir og kvaliteter som skal/kan brukes til emballasje. Det er derfor viktig å velge riktig papirkvalitet til oppbygging av
pappen, basert på produktet som skal pakkes inn og transporteres. For eksempel kan tungere gjenstander trenge en tykkere type papp for å beskytte mot skade under transport. Et krav kan også være at emballasjen kan komme i kontakt med næringsmidler og da er det strenge spesifikke krav som må overholdes for å sikre at næringsmidlet ikke blir kontaminert av reststoffer eller kjemikalier, som kan finnes i resirkulert papir.

Det er viktig å sørg for at emballasjen er produsert i henhold til høye standarder. Kvaliteten på pappemballasjen avhenger i tillegg av produksjonsprosessen. Vi leverer produkter som er produsert av råmaterialer fra pålitelig leverandører som bruker høykvalitets materialer og følger strenge kvalitetskontroller.

Våre produksjonsprosesser er basert på bølgepappindustriens bransjestandarder (Fefco.org) og vi følger Fefcos Good Manufacturing Process (GMP) i alle aspekter gjennom produksjonen av papp.

Det er viktig å tenke gjennom alle risikoer når man utvikler og designer et produkt i bølge og massivpapp. Pappemballasje kan være sårbar for fuktighet og temperaturvariasjoner som kan svekke emballasjen og skade produktet inni. Det er derfor viktig å beskytte emballasjen ved å bruke ekstra beskyttelseslag eller ved å oppbevare den i et tørt og temperatur-kontrollert miljø.

Vi på Glomma Papp har mange års erfaring med utvikling og design av løsninger i samarbeid med våre kunder. Vi oppfordrer derfor alltid våre nåværende og fremtidige kunder å ta kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen hvis man står overfor og skal lage et nytt design på en vare som skal emballeres med papp.

Bærekraftig miljøansvar

Resirkulert bølgepapp er en verdifull og internasjonal etterspurt råvare og blir etter sortering solgt til papirfabrikker. Returfiberen brukes som råstoff i produksjon av nytt papir, som igjen blir nye bølgepappesker. 100% av den innsamlede bølgepappemballasjen blir materialgjenvunnet.

Siden 70-tallet har Glomma Papp gått i bresjen for innsamling av bølgepapp til gjenvinning og i 1992 tok blant andre Jan Arthur Iversen i Glomma Papp initiativ til oppstart av Norsk Resy, da man så et økende behov for å systematisere innsamlingen og håndteringen hos markedsaktørene. Glomma Papp mottok allerede i 1976 Industriforbundets Miljøpris for sin særlig betydningsfulle innsats på miljøvernets område.

En god miljøprestasjon er grunnleggende for suksessen til vår virksomhet, og miljøaspekter håndteres som en integrert del av vår virksomhet. Vi tar vårt miljøansvar på alvor. I samsvar med vår miljøpolicy forplikter vi oss til å bli klimanøytrale, beskytte naturen og biologisk mangfold og bruke ressurser bærekraftig. Vår virksomhet bygger på en sterk og ansvarlig miljøkultur, med høy
vekt på miljøledelse på alle nivåer i selskapet.

Les mer om hvordan vi håndtere vårt miljøansvar gjennom vår Miljøpolicy.
Link: Miljø-policy

Retningslinjer for etisk handel

Code of conduct for Glomma Papp AS
Vi jobber for å fremme gode arbeids – og miljøformål internt og i våre verdikjeder. Det skal vi gjøre i samarbeid med våre fagforeninger/ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre dette har vi utarbeidet etiske retningslinjer. Glomma Papp AS er bundet av hovedavtalen mellom NHO og LO.

Prinsipper
Våre leverandører skal sørge for at varer og tjenester er produsert i overensstemmelse med retningslinjene, dette skal også følges hos eventuelle underleverandører. Dersom Glomma Papp ønsker en dokumentasjon om at retningslinjene blir etterfulgt, må leverandører og evt underleverandører legge frem dokumentasjon.

Retningslinjer
Glomma Papp vil kontinuerlig arbeide for å forbedre egen praksis og policy, slik at all vår handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakers rettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

  • Våre retningslinjer er basert på FN og ILO (internasjonal arbeidsorganisasjon) konvensjoner og angir et minimum og ikke maksimumsstandarder.
  • Tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, brutal behandling etc. skal selvfølgelig ikke forekomme. Arbeidskontrakter skal være på et språk som de ansatte forstår.
  • Det skal tillates fagforeninger i bedriftene og leverandørkjeden bør verdsette samarbeid mellom partene i arbeidslivet.
  • HMS – skal og må være i hovedfokus, minimering og optimalisering av utslipp og ressursbruk skal kontinuerlig forbedres.
  • Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge grunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper.
  • Lønn og arbeidstid skal være i henhold til avtalefestet bransjestandarder i respektive land.
  • Korrupsjon og alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som å oppnå fordeler privat eller bedriftsmessig.

Ansvarlig for at våre retningslinjer blir fulgt er de som foretar innkjøp av varer og tjenester. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. Det overordnede ansvar for etisk handel ligger hos adm.direktør.