Menneskerettigheter

Hos oss er vi engasjert til å ivareta menneskerettighetene i alle våre operasjoner. Vi mener at alle individer, uansett bakgrunn, fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt.

For å oppnå dette har vi implementert en omfattende menneskerettighetspolicy som beskriver vår forpliktelse til å respektere og fremme menneskerettighetene.

Denne policyen gjelder ikke bare for våre egne operasjoner, men også for hele vår leverandørkjede.

Vi gjennomfører vurderinger av menneskerettighetspåvirkninger for å identifisere og forhindre menneskerettighetsbrudd, engasjerer oss med interessenter og overvåker vår leverandørkjede for å sikre overholdelse av menneskerettighetsstandarder. Vi gir også opplæring og kapasitetsbygging til våre ansatte og leverandører for å øke bevisstheten om menneskerettighetsspørsmål.

Vi forstår at beskyttelse av menneskerettighetene er en kontinuerlig prosess, og vi søker stadig etter måter å forbedre våre praksiser på. Vi arbeider for å fremme menneskerettighetene og identifisere områder for forbedring.

Vårt engasjement i menneskerettighetene gjelder også for våre ansatte. Vi jobber for å skape en trygg og inkluderende arbeidsplass der alle ansatte blir behandlet rettferdig og med respekt. Vi gir rettferdig lønn, sikre arbeidsforhold og muligheter for faglig utvikling der det er mulig.

Vi mener at beskyttelse av menneskerettighetene ikke bare er riktig, men også avgjørende for bærekraften til vår virksomhet. Ved å ivareta menneskerettighetene kan vi bygge tillit med våre interessenter og bidra til en mer rettferdig og likestilt verden.

Vi er stolte av fremgangen vi har gjort i å fremme og beskytte menneskerettighetene, men vi erkjenner også at det er mye arbeid som gjenstår.

Vi fortsetter å være engasjerte i dette viktige arbeidet og inviterer andre til å delta med oss i å skape en mer rettferdig og likestilt verden for alle.
Link: Menneskerettighets-policy

Klimaregnskap vårt

Glomma Papp utarbeider klimaregnskap for ha oversikt over utslipp av gasser som kan føre til økt drivhuseffekt og resultatene benyttes for vurderinger av tiltak.

Klimaregnskap for Glomma Papp 2020 kan du se her: Klimaregnskap (avinet.no)
Klimaregnskapet er utarbeidet i samarbeid med rådgivningselskapet Asplan Viak og Klimapartnere, og er i henhold til GHG Protokollen (Greenhouse Gas Protocol).