Nyheter

Bærekraftige emballasjevalg

Publisert: januar 7, 2021

U-krav som må innfris innen 2025, pålegger oss blant annet å gjenvinne 50.000 tonn mer plastemballasje enn dagens nivå på 64.000 tonn, samt å erstatte plast med andre materialer der det er mulig.

Fiberfokus er en faggruppe som jobber for å heve kompetansen om fiberbasert emballasje, det vil si papir, kartong, bølgepapp og massivpapp. Vi mener det er helt nødvendig å være klare på hvilke oppgaver næringslivet og industrien må gjennomføre, og hva myndigheter på ulike forvaltningsnivåer må få til, for at vi skal lykkes i å ta bærekraftige emballasjevalg.

Iherdig arbeid fra næringsliv og myndigheter for å øke materialgjenvinning av emballasje har hittil ikke vært nok. Oppslag i nyhets- og dokumentarprogram denne høsten viser at særlig plast- og avfallshåndtering ikke fungerer etter hensikten.

Papir er et fornybart og gjenvinnbart material som i vår region er utviklet fra nordiske skoger. Papirbasert emballasje produsert av jomfruelig fiber, har en god klima- og miljøprofil.

For å oppnå best mulig fett- og fuktighetsbarriere kan emballasjematerialet belegges med et tynt sjikt plast, for eksempel PE.

Dermed blir maten trygg og bevarer holdbarheten. Dersom denne emballasjen erstatter en plastemballasje, kan man hevde at løsningen reduserer plastforbruket. I prinsippet kan emballasjen gjenvinnes som melkekartong, hvor papirfiber og plastbelegg skilles fra hverandre og fiber gjenvinnes til ny bruk.

Det arbeides også med naturlige barrierer som vil kunne erstatte dagens fossile plasttyper. Ved å ta i bruk disse alternativene, vil plastandelen reduseres ytterligere. Medlemsbedriftene i Fiberfokus arbeider aktivt med innovasjon og produktutvikling for å kunne møte framtidens krav nettopp på disse områdene.