Prepakk

Det er en kjent sak at våre kunders salgsapparat ofte har liten fysisk og direkte tilstedeværelse i selve dagligvarehandelen. Dette har medført til en stor øking av produserte prepakkede sjokkselgere. Når våre produktutviklere skal løse denne type case er det viktig å ha fokus på funksjonalitet, økonomi og logistikk. Prosessen skal gå sømløst fra pakkested og hele veien til utsalgssted. Det som kjennetegner denne type sjokkselger et at Glomma Papp først produserer alle delene til sjokkselgeren og deretter sender alle deler til kundens pakkested. Her blir sjokkselger montert og varer plassert inn møysommelig etter våre konstruktørers beskrivelse. Den prepakkede sjokkselgeren kan lages slik at butikkbetjening kan løfte og håndtere den i butikk, eller at den lages og tilpasses til pallemål som egner seg for rask håndtering med jekketralle i dagligvarehandelen. Dette er våre produktutviklere eksperter på - spør våre rådgivere!

Viser alle 6 resultater

Boksjokker 6 rom

Prepakket eller settpakket – uansett, - en effektiv sjokkselger!

Dette er en prepakk sjokkselger, men som også kan benyttes som settpakket. Vi har ofte benyttet denne type løsning til bøker, men kan gjerne også benyttes til andre type varer. Dersom den skal prepakkes monteres kassetten for seg og fylles deretter med varer. Sokkel og plakat legges flatt sammen med kassetten og tres så inn i en yttereske. På dette viset tar den svært lite plass og er enkel å sette opp i butikk. I tillegg ivaretar den innholdet på et sikkert vis. At den er selgende og har god facing for produktene er heller ingen ulempe. Vil du settpakke den er heller ikke det noe problem. Her er det mange muligheter.  Spør våre rådgivere. En super prepakket eller settpakket sjokkselger.

Kvartpall sjokkselger med åpen front

Dette er en kvartpall med åpen front. Fint tilpasset slik at du får en yttereske enkelt over ved pakking til en egnet prepakk. Grunnmålene er 59 x 39 cm – høyde 90 cm. Sammen med denne delen lager vi en yttereske og en tilpasset plakat med ditt brand. Det er opp til deg som kunde og velge aktuelt design som matcher ditt brand – snakk med våre rådgivere. En meget anvendelig sjokkselger. En super prepakk sjokkselger!

Liten sokkel og kassett

Prepakket eller settpakket – uansett, - en effektiv sjokkselger!

Dette er en prepakk sjokkselger, men som også kan benyttes som settpakket. Sjokkselger løsningen kan benyttes til mange type varer. Dersom den skal prepakkes monteres kassetten for seg og fylles deretter med varer. Tre løse hyller som enkelt festes inn i sideveggene. Sokkel og plakat legges flatt sammen med kassetten og tres så inn i en yttereske ved prepakk. På dette viset tar den svært lite plass og er enkel å sette opp i butikk. I tillegg ivaretar den innholdet på et sikkert vis. At den er selgende og har god facing for produktene er heller ingen ulempe. Vil du settpakke den er heller ikke det noe problem. Her er det mange muligheter.  Spør våre rådgivere. En super prepakket eller settpakket sjokkselger.

Prepakket halvpall med podie og kryssinnlegg – en effektiv sjokkselger!

Denne sjokkselgeren har fotavtrykk på halvpall mål (60x80cm). Eksempelet viser en løsning som har et podie med høyde 50cm. Ønsker du lavere eller høyere ordner vi det. Inne i dette podiet er det laget kryssinnlegg i bølgepapp som tar av vekten på de varene som skal presenteres fra podiet. Størrelse på kryssinnleggene vil variere ifht vekt på varene. Typisk for en prepakk er altså at sjokkselgeren pakkes på ett sted og fraktes så videre til et utsalgssted. Vi lager en egnet plakat med selgende budskap som festes øverst på sarien, og så sikres alt innhold ved at en yttereske tres over for å ivareta innholdet. Spør våre rådgivere. En super prepakk sjokkselger.

Prepakket tredelspall – en effektiv sjokkselger!

Dette er en tredelspall sarie. Denne sjokkselgeren settes enkelt opp på en pall med fotavtrykk som en tredelspall. Varer settes så enkeltvis inn, eller i brett. Vi lager til mellomleggs plater eller transport innlegg dersom det trengs slik at alt står trygt og sikkert under transport. Typisk for en prepakk er altså at sjokkselgeren pakkes på ett sted og fraktes så videre til et utsalgssted. Vi lager en egnet plakat med selgende budskap som festes øverst på sarien, og så sikres alt innhold ved at en yttereske tres over for å ivareta innholdet. Spør våre rådgivere. En super prepakk sjokkselger.

Tredelspall sjokkselger med åpen front

Dette er en tredelspall sjokkselger med åpen front. Fint tilpasset slik at du får en yttereske enkelt over ved pakking til en egnet prepakk. Grunnmålene er 39 x 79 cm – høyde 90 cm. Sammen med denne delen lager vi en yttereske og lager en tilpasset plakat med ditt brand. Det er opp til deg som kunde og velge aktuelt design som matcher ditt brand – snakk med våre rådgivere. En meget anvendelig sjokkselger og super prepakk!