Kreativitet og effektivitet er nøkkelen til suksess!

Glomma Papp har i gjennom mange år hatt et tett og nært samarbeid med Grilstad for utvikling og produksjon av både emballasje- og displayvarer. Grilstad er en av Norges største produsenter på kjøttprodukter. De er markedsleder på spekevarer i Norge gjennom merkevarene Grilstad, Stranda og Tind, og har ivaretatt sitt håndverk siden 1957. Bedriften har merkevarer vi alle kjenner, – og som har preget mang et matbord i de norske hjem gjennom en årrekke.

Birger Todalshaug, som kan karakteriseres som en nestor i dagligvarebransjen, forteller; «samarbeidet med Glomma Papp har resultert i mye selgende displaymateriell». Todalshaug som er seniorkonsulent Trade på Dagligvare har selv tegnet og forklart, drøftet med internt salgsapparat og sparret med Glommas kreative for å finne beste optimale løsning. Det hersker liten tvil om at de har lykkes. Grilstad sine varer selger svært godt og deres displayløsninger kan betegnes som ledende i norsk dagligvarebransje.

«Glomma Papps kreativitet og kunnskap har bidratt til å skape salgsmateriell som er effektivt og selgende, og høster stor anerkjennelse hos våre kunder, – så vel som på kjedekontorer og ute i butikk. Ved hjelp av Glommas kunnskap og erfaring i dette markedet har samarbeidet resultert i utallige effektive sjokkselgere, prepakk-løsninger og øvrig kampanjemateriell. Kreativitet og effektivitet er nøkkelen til suksess» forteller Birger Todalshaug.

Prepakkede sjokkselgere må oppfylle mange krav. De skal være praktiske og raske å montere, enkle og fylle med varer og samtidig hindre skade og forskyvninger av varene på veien fra pakkested til salgssted. Funksjonalitet er noe våre konstruktører må ivareta ved utviklingen. Når sjokkelgeren først er montert opp ute i butikk skal den sørge for optimal oppmerksomhet og gi økt salg til dine produkter.

Våre produktutviklere elsker slike utfordringer!
Spør våre rådgivere for ytterligere hjelp!

Bildet; Fra venstre Birger Todalshaug, Thomas Nergård og Roger Tørriseng.

Prepakkede sjokkselgere må oppfylle mange krav. De skal være praktiske og raske å montere, enkle og fylle med varer og samtidig hindre skade og forskyvninger av varene på veien fra pakkested til salgssted. Funksjonalitet er noe våre konstruktører må ivareta ved utviklingen. Når sjokkelgeren først er montert opp ute i butikk skal den sørge for optimal oppmerksomhet og gi økt salg til dine produkter.

Våre produktutviklere elsker slike utfordringer!
Spør våre rådgivere for ytterligere hjelp!

Related projects