Nyheter

Fornybart og bærekraftig

Publisert: oktober 20, 2020

Glomma Papp er med i faggruppen Fiberfokus

Faggruppen Fiberfokus er opprettet av Emballasjeforeningen. Formålet med Fiberfokus er å bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseheving om fiberemballasje for derigjennom å fremme faktabaserte budskap om dens positive betydning i en sirkulær økonomi.

I en verden med fokus på bærekraft og fornybare ressurser er fiberemballasje et godt alternativ.Fiberemballasje lages av fornybare råvarer. I vår del av verden vil det si trær fra nordiske skoger. Fiberemballasje kan for eksempel være esker i bølgepapp, kartonger for melk og juice, esker for pastiller, og mye annet.

Fiberemballasje sørger for trygg transport av mat og varer fra fabrikker, butikker og lagre til ditt hjem. Brukt fiberemballasje samles inn, gjenvinnes og brukes på nytt mange ganger. Råvarene, det vil si trær, regnes også som fornybare.

Les mer på fiberfokus.no