Verdt å vite

Leveranse og lagringsforhold

Publisert: november 23, 2020

Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.

Emballasjen leveres i henhold til NBFs standard for produkttekniske leveringsspesifikasjoner og vi vil spesielt fremheve:

  • Lagringstemperatur 0-30 grader og relativ luftfuktighet 30-70 %
  • Pallen må ikke sprettes før den skal i bruk.
  • Emballasje for pakkemaskiner bør lagres i maskinhallen minst 2 døgn før bruk. Relativ fuktighet 30-70%

Reklamasjoner

Reklamasjon må skje innen 6 mnd. etter mottak. Palleetikett må følge varen det reklameres på.