Miljø

Glomma Papp har alltid vært opptatt av å ivareta miljøet. Derfor var bedriften den første i landet hvor det ble satset på returfiber som råstoff i papirproduksjonen.

Glomma Papp er medlem av Grønt Punkt Norge.

Bølgepapp er 100% gjenvinnbart, og i 2016 ble ca. 100% av all brukt bølgepapp i det norske markedet samlet inn og gjenvunnet.

Ressursbruk og miljø

Det er investert i nytt system for beltetransport i fabrikken, noe som gjør at bruk av trepaller og trucker i produksjonslokalene er kraftig redusert.

I mange år organiserte Glomma Papp innsamling av returpapir fra bedrifter og husstander i distriktet. Dette arbeidet ble verdsatt med Industriforbundets miljøvernpris i 1976. Dessverre var det ikke grunnlag for å drive papirfabrikken videre, og den ble avviklet i mars 2011.

Ressursbruk fremfor forbruk, er en del av bedriftens grunntanke, og medførte initiativet til oppstarten av Norsk Resy A/S.