De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar. Vi vil ta vår del av ansvaret, og jobbe aktivt for å minimere vårt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden. Glomma Papp ønsker å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål og har valgt å ha hovedfokus på fem av målene:

De utvalgte målene er rettet mot både klima/miljø, økonomi og sosiale forhold. Glomma Papp vil utvikle produkter og løsninger som baseres på gode bærekraftsprinsipper. Vi vil utvikle produkter og emballasje med redusert klimapåvirkning og samarbeide med myndigheter og organisasjoner for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk.