Klimaregnskap vårt

Glomma Papp utarbeider klimaregnskap for ha oversikt over utslipp av gasser som kan føre til økt drivhuseffekt og resultatene benyttes for vurderinger av tiltak.

Klimaregnskap for Glomma Papp 2020 kan du se her: Klimaregnskap (avinet.no)
Klimaregnskapet er utarbeidet i samarbeid med rådgivningselskapet Asplan Viak og Klimapartnere, og er i henhold til GHG Protokollen (Greenhouse Gas Protocol).