Nyheter, Verdt å vite

Nye reduserte satser på miljøvederlag i september

Publisert: juli 11, 2022

Styret i Norsk Resy AS har vedtatt å redusere vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) fra 5 øre pr kg til 4 øre pr kg med virkning fra 1. september 2022.

Det har nå over en lengre periode vært stabil balanse i returmarkedet for brunt papir og vi har lagt det meste av uroen fra pandemien bak oss. Vi vil takke våre medlemmer og vederlagsbetalere for en lojal oppslutning om retursystemet for brunt papir.