Verdt å vite

Reduserte satser på miljøvederlag

Publisert: mai 20, 2021

Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å redusere vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp). Dette blir fra 20 øre til 8 øre/kg med virkning fra 1. januar 2021.

Bakgrunn for vedtaket er situasjonen i det globale returfibermarkedet. Garantert minste pris er gitt for å sikre at det blir samlet inn, og gjenvunnet fiberemballasje også i tider med svært lave priser.

Vederlaget blir derfor redusert på våre fakturaer fra 1. januar 2021