Nyheter

Optimal emballasje for netthandel

Publisert: juni 16, 2021

Covid-19 har skutt netthandelen i været. Forbrukere er vanedyr og netthandel kan fort bli en bekvem handlevane som blir med videre selv om samfunnet ellers normaliserer seg.
Mer netthandel betyr også mer emballasje. Det er ikke nødvendigvis negativt for miljøet. En solid og god emballasje er viktig for å frakte varene trygt hele veien fra nettbutikken og hjem til kunden. Siden produktenes klimapåvirkning ofte er større enn emballasjens, er det ut fra et klimaperspektiv viktig å sørge for at varene kommer frem i hel tilstand. Med smarte materialvalg, emballering som beskytter godt og som kan gjenvinnes, har emballasje et godt potensiale til å være bærekraftig.

Uansett er behovet for emballasje i bølgepapp stort, og vi jobber med utvikling av gode løsninger for netthandel. Det er mange hensyn å ta, og de ulike distribusjonsselskapene har ulike behov. I tillegg til å beskytte produktet, skal varene også ha mulighet for retur i samme emballasje. Med ulike produkter som skal leveres i postkasse, på døren, via post i butikk, pakkeboks og lignende er det et utall behov som skal dekkes.

Vi produserer alt fra enkle sjaktelløsninger til avanserte emballasjetyper med gode returmuligheter.

Våre produktutviklere tar hensyn til kundens behov og tilbyr løsninger tilpasset produkt, pakkemuligheter, logistikkløsning og markedet.

Elin Karine Borge

Emballasjekonsulent

Lars Henrik M. Haakonsen

KAM