Aktuelle spørsmål om miljø fra våre kunder.

Hvor mye returfiber har vi i våre kvaliteter?

Dette beregnes for hver sammensetning fordi bølgepapp består av kombinasjoner av papir der det er benyttet nyfiber, resirkulertfiber og en kombinasjon av begge i fremstillingsprosessen av papiret.

 

Kan Glomma Papp leverer 100% resirkulert vare?

Nei, men 100 % resirkulerbar. Våre emballasjekvaliteter består som regel av en andel ny fiber i tillegg til returfiber. Vi har ulike kvaliteter både med ny og resirkulert fiber. Når vi vurderer hvilken papirkvalitet som skal brukes er det mange hensyn å ta. I tillegg har vi som bor i Scandinavia stor tilgang til ny fiber fra bærekraftig skog. Tilvekst på skog er større enn hva som tas ut.

 

Hvor mange ganger kan bølgepapp resirkuleres?

Brukt og innsamlet bølgepapp er et kommersielt produkt der fiberen gjenbrukes 3 til 8 ganger. For hver sirkulering «tapper» (nedskalerer) fiberen mhp masse og styrke. Gjenbruken avhenger da av kravet til «nytt» bruksområde. Nyere forskning viser at cellulosefiberen faktisk kan resirkuleres opp mot 25 ganger.

 

Kan bølge- og massivpappemballasje gjenbrukes?

Ja

 

Kan bølge- og massivpappemballasje gjenvinnes?

Ja

 

Kan bølge- og massivpappemballasje energi gjenvinnes?

Ja

 

Kan bølge- og massivpappemballasje komposteres?

Ja, men vi anbefaler at emballasjen gjenvinnes/resirkuleres.

 

Hvorfor bør ny fiber benyttes?

For å opprettholde gjenbruksverdien i verdikjeden.

 

Inneholder bølge- eller massivpapp stoffer som klassifiseres som farlige for miljøet?

Nei, bølge og massivpapp består av cellulosefibre (papir) tatt ut fra bærekraftig skog (FSC) og anses som harmløst.

 

Leverer Glomma Papp bærekraftig emballasje?

Ja

 

Leverer Glomma Papp FSC godkjent emballasje?

Ja

 

Er Glomma Papp medlem i Grønt Punkt Norge?

Ja

 

Hvor kommer råstoffet fra?

Der det er mulig kjøper vi papir fra nordiske leverandører – Kortreist

 

Hvordan produseres emballasje og display fra Glomma Papp?

GP produserer plater i bølge og massivpapp og konverterer dette videre med trykk, stans og evt. lim til emballasje. Våre råvare som er papir kjøpes fra godkjente leverandører, og så hvor det er mulig benytter vi nordiske produsenter for å gjøre emballasjen så kortreist som mulig.

 

Hvordan velger vi våre leverandører?

Vi har langsiktige kontrakter med leverandører som tilfredsstiller etiske retningslinjer  i markedet. (Link til etiske retningslinjer)

 

Er Glomma Papp ISO 9001 godkjent?

Ja

 

Hva er Co2 utslipp på bølgepapp?

Vi benytter oss av LCA fra bransjeorganisasjonen Fefco som har 531 co2 eq pr. tonn.

 

Inneholder emballasjen allergener?

Nei

 

Er emballasjen fra genmodifiserte materialer?

Våre råvarer kommer fra trær og resirkulert fiber og er biologisk nedbrytbare.