Glomma Papp i dag

Bedriften ledes av Nina Iversen som er 4. generasjon av familien. Virksomheten eies av Skjeberg Investment A/S hvor Nina, Brita og Martin Iversen er aksjeeiere. Gjennom årene er det investert betydelige midler, og bedriften framstår i dag som en moderne bedrift med omsetning i 2019 på 485 mill., og har ca. 200 fast ansatte.

En naturlig følge av investeringer og produktutvikling gjorde at bedriften skiftet navn til Glomma Papp A/S i 1983. Alle avdelinger i bedriften er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

 

 

En foregangsbedrift innen miljø- og ressurssparing

Emil Iversen grunnla Græsvig Pap & Papir i 1931, for å kunne være selvforsynt med papir og massivpapp. Det regner vi som starten for Glomma Papp A/S.

I perioden 1952-1954 ble fabrikken flyttet til Hafslund ved Sarpsborg. Driften ble utvidet med en ny massivpappmaskin og den gamle papirmaskinen ble satt i drift. Navnet ble endret til Glomma Pap & Papir A/S. Da Sarpsborg Papp A/S ble solgt til Peterson & Sønn A/S i Moss, måtte papirproduksjonen ved Glomma Papp se seg om etter andre kunder, og en egen bølgepappvirksomhet ble konkretisert.

I 1963 ble det kjøpt inn rifleverk til produksjon av E-flute. Interessen for E-flute var oppsiktvekkende og førte til at man bygde en helt ny bølgepappfabrikk. Da de fleste medlemmene i Iversen-familen ønsket å selge Glomma Pap & Papir i 1966, valgte Jan Arthur Iversen og noen få slektninger å kjøpe ut de øvrige, slik at bedriften kunne forbli i familien. Jan Arthur kjøpte opp alle aksjene og ble eneeier i 1992.