Vi søker IT-konsulent

Glomma Papp AS er i ferd med å bygge opp et applikasjonsmiljø og ERP system. Bedriften er i endring og det skal investeres i nye systemer i flere avdelinger og områder. For å styrke vår IT avdeling søker vi en dyktig og engasjert medarbeider som skal være en ressursperson i denne prosessen, samtidig som du vil arbeide med vedlikehold av eksisterende tjenester. Du vil bli stilt overfor varierte utfordringer med mulighet til å påvirke og forme vår IT-fremtid.

Vi søker operativ leder for vår bølgepappmaskin

Dette er en utfordrende og operativ produksjonsstilling. Bølgepappmaskinen er en sentral enhet i vår emballasjefabrikk. Du vil lede et team av dyktige medarbeidere og ha et nært samarbeid med øvrig produksjon og teknisk personell. Som leder vil du ha ansvaret for drift, forbedringer og teknisk produksjonsoppfølging, slik at maskinen leverer i henhold til fastsatte mål og potensiale.

Roy Hegglund 160x180 red
Personalsjef

Roy Hegglund