Det handler om å skille seg ut

Som du vet, er det i butikkene slaget om kundene står. Alt handler om å skille seg ut, vise kvalitet og ha en konkurransedyktig pris. Display i bølgepapp er i så måte et utmerket middel for økt salg!
 • Vi hjelper deg med en kreativ løsning, som gjør produktene dine synlige i butikken på en profesjonell måte, slik at dine varer blir foretrukket av kundene.
 • Vi kan bølgepapp og display. Vi er trygge på at løsningene vi leverer gir resultater for deg og din bedrift. Det er ikke tilfeldig at mange av kundene våre har vært hos oss i mange år, de blir hos oss fordi de er fornøyde og fordi vi bidrar til deres vekst i et stadig tøffere marked.
Trond Ludvigsen 160x180 red
Salgssjef Display

Trond Ludvigsen

Selvfølgelig er det hyggelig når folk sier at displayene våre er fine. Men, det er enda hyggeligere å høre at produktene som står i dem, blir revet bort.

Trond Ludvigsen, (Salgssjef display), Glomma Papp

Som du vet, er det i butikkene slaget om kundene står. Alt handler om å skille seg ut, vise kvalitet og ha en konkurransedyktig pris. Display i bølgepapp er i så måte et utmerket middel for økt salg!
 • Vi hjelper deg med en kreativ løsning, som gjør produktene dine synlige i butikken på en profesjonell måte, slik at dine varer blir foretrukket av kundene.
 • Vi kan bølgepapp og display. Vi er trygge på at løsningene vi leverer gir resultater for deg og din bedrift. Det er ikke tilfeldig at mange av kundene våre har vært hos oss i mange år, de blir hos oss fordi de er fornøyde og fordi vi bidrar til deres vekst i et stadig tøffere marked.
Trond Ludvigsen 160x180 red
Salgssjef Display

Trond Ludvigsen

Selvfølgelig er det hyggelig når folk sier at displayene våre er fine. Men, det er enda hyggeligere å høre at produktene som står i dem, blir revet bort.

Trond Ludvigsen, (Salgssjef display), Glomma Papp

​Det er heller ikke tilfeldig at mange av våre løsninger er blitt tildelt ScanStar og WorldStar for idé og utforming, noe vi er veldig stolte av. For å skape slike resultater, er vi avhengig av en åpen dialog med kunder som er villige til å tenke nytt og utfordre markedet.

Verdt å vite om leveringstider

Når løsningen vi er enige om er ferdig og det grafiske trykket på den er godkjent, regner vi 15 arbeidsdager til levering.

Displayene kjøres ut fra våre lagre på europaller, da er de plastet og strappet og har topplem. De leveres på avtalt adresse til avtalt tid, kjørt av en av våre lett gjenkjennelige, gule Glomma Papp-lastebiler.

 

Hva er prisen på en displayløsning?

Prisen pr. display avhenger av det totale opplaget. Et mindre volum, for eksempel 100 eller 200 sett, vil gi høyere enhetspris enn en større serie, med for eksempel 2.500 sett.

Prisforskjellen skyldes innstillinger og startkostnader på maskinene. Mange deler, bruk av flere stanseformer og trykk på ulike steder – kanskje både innvendig og utvendig – vil også innvirke på prisen.

Det er vår jobb å gi deg løsninger som er priseffektive. Salgskonsulentene våre er drillet på bruk av optimale displayløsninger, sett i forhold til funksjon og pris, ta gjerne uforpliktende kontakt med en av dem her.

Det er mange beslutninger som skal tas i løpet av brøkdelen av et sekund. I hylla forsvinner ofte produktene blant mange andre. Da er det viktig å få varene frem på gulv i et display, styrke varemerket og øke salget.

Dette er det viktig å tenke på i prosessen

For å sikre et godt sluttprodukt, tar vi ansvaret for følgende:

 • At løsningen er praktisk, lett å montere og fungerer funksjonelt i bruk.
 • At displayet skiller seg ut og gir kundene lyst til å kjøpe varene.
 • At løsningen fungerer i henhold til butikkenes interne logistikk.
 • At det er god økonomi i prosjektet, både for deg og oss.
 • At logistikken i prosessen er god.
 • At materialet og trykkeprosessen tilfredsstiller alle krav til et godt miljø.
 • Sikker transport ut til butikk.
 • Levering til avtalt pris og avtalt tid.

I 2015 ble det, etter krav fra dagligvarehandelen, en dreining i markedet om at displayer (sjokkselgere) som tidligere ble pakket i sett og fylt i butikk, skulle prepakkes – altså fylles ferdig med varer, før levering. Dette har fra denne dato gitt en markant økning på prepakk displays.

Hvem tar ansvaret for den grafiske utformingen?

Vi har en egen avdeling med grafiske designere in-house hos oss i Sarpsborg, slik at det er lett for deg å være involvert og ha kontroll på prosessen.

Etter flere ti-år i bransjen, vet vi hvordan vi gjør løsningene ideelle og tiltalende i butikk. For eksempel vet vi at når folk plukker med seg produkter fra et display, vil utstillingen fort kunne se litt glissen ut. Hvis vi trykker bilder av de samme produktene på bakveggen, ser utstillingen stadig like fin ut.

 

Dermed blir det enkelt å godkjenne resultatet før produksjon

Når du bretter ut alle sidene på et større display, kan det være vanskelig å forstå hvordan displayet blir seende ut ferdig i butikk. Vi viser deg det digitalt i 3D, slik at du kan korrigere og godkjenne resultatet med en god følelse av å ha forstått hvordan det blir, i god tid før det blir produsert.

 

Hvis du ønsker å gjøre jobben selv

Hvis du ønsker å lage grafiske filer selv, sender vi digitale stanseriss på e-post til deg og får ferdig grafisk trykkunderlag tilbake. Ferdige trykkfiler som mottas fra kunder, blir alltid gjennomgått og kontrollert av vår grafiske avdeling før produksjon.

 

Dette arkiverer vi

For alle produksjoner hos oss utvikler vi en minioriginal. Denne følger hele prosessen i produksjonsgangen og inneholder alle relevante data, som vare- og ordrenummer, trykk- og stansenummer, i tillegg til det grafiske uttrykket. Når du trenger noe du har produsert hos oss tidligere, er det fort gjort å finne det frem.

For deg som vil vite mer om hvordan vi konstruerer displayene

Et display består ofte av mange ulike deler, for eksempel:

 • Sarie (kall den gjerne hoveddelen eller fundamentet som varene eller overdelen står i eller på)
 • Overdel
 • Kassett
 • Hyller
 • Brett
 • Diverse kryssinnlegg (kryssinnlegg lages i bunnen av et display for at displayet skal tåle vekten av varene som er stablet i den)
 • Transportinnlegg (deler av papp som er konstruert for å ivareta vare innholdet under transport – lages for prepakk løsninger)
 • Vannbrett (brett som displayet kan stå i slik at fukt ikke trenger inn i pappen og forringer stabiliteten)
 • Brosjyreholder
 • Plakat
 • Yttereske (hvis displayet skal prepakkes)

I tillegg kan det benyttes plastpegger, opphengskrok, hylleforkanter, vippetass etc. etc.

Utfordringen for konstruktørene våre, er å lage funksjonelle løsninger med færrest mulig deler, noe som er viktig for å oppnå en enkel og rask montering. Snakk gjerne med oss om din løsning, du kjenner produktene og ønskene dine best, og det er ingen tvil om at et godt og tett samarbeid, som starter tidlig i prosessen, gir det beste sluttresultatet.

jordan

Et godt display ser aldri tomt ut

Når kundene plukker med seg produkter, vil utstillingen ganske fort bli glissen. Hvis du trykker de samme produktene på bakveggen av displayet – altså bak der produktene ville ha stått, ja da har du en stadig like tiltalende løsning – og som fortsetter å selge. Det handler om innovative og funksjonelle løsninger! Spør våre salgskonsulenter om råd og innspill!

Coop-Obs

Oppmerksomhet til produktene

Vi liker å tenke på oss selv som scenearbeidere. Vår oppgave er å få produktene til å skinne. Det er selvfølgelig hyggelig når folk sier at displayene våre er fine. Men enda hyggeligere er det å høre at produktene blir revet bort.