6 gode råd for et bedre display!

Få varene ut på gulvet. Sentrale momenter for produktutviklingen og fysisk bruk av POS / displayløsninger

Trond Ludvigsen 160x180 red
Salgssjef Display

Trond Ludvigsen


Kristine Benito 160x180 red
Displaykonsulent

Kristine Benito


Bianca Heidenberg 160x180 red
KAM Display

Bianca Heidenberg

1. God økonomi

Når våre konstruktører utvikler nye POS-løsninger er det særdeles viktig å lage et display som er i samsvar med innholdet og varenes verdi. Å utnytte formater og legge til rette for god produksjonsstruktur er vesentlig – selv med gode ønsker og «krav» fra så vel kunde som deres eget reklamebyrå. Kan man begrense antall deler og mengde trykk er det viktige elementer for å oppnå en fornuftig pris, sett i forhold til vareverdien.

2. Lett å montere

For oss som produsent å lykkes med god produktutvikling er det helt avgjørende å lage materiell med færrest mulig deler og montering. Naturligvis er det langt flere forutsetninger som kreves i prosessen, men irritasjonen som oppstår med kompliserte løsninger og «unødige» deler gjør displayet både dyrt og skaper frustrasjon for både kunde, salgskorps og butikkbetjening. Vi har som mål å lage displays som kan monteres både raskt og enkelt!

3. God facing / god vareeksponering

Skal varene lett kunne selges må det alltid fokuseres på god facing av produktene. Varens form og beskaffenhet samt etiketter på produktene må synes godt og skal i tillegg stå på en slik måte at de er lette og ta og ikke minst lette og se. Mange displayløsninger ser fine ut når de fylt med varer – like viktig er det å tenke på når varemengden minsker. Skal det tenkes innvendig trykk, sklir varene frem i forkant når noe fjernes, er det lett å fylle på mer varer etc etc.

4. Optimalt blikkfang av løsning i butikk

Årsaken til at man ønsker å benytte seg av et display eller sjokkselger underbygger vårt hovedbudskap; «Styrk varemerket, skaff blikkfang, få varene frem på gulv og øk salget!». Den oppmerksomhetsverdien som skapes ved at varene, og oppnåelsen av denne, trigger et salg på vei mellom reolene i dagligvaren er i seg selv en egen studie. Det visuelle budskapet på displayet er naturlig nok særdeles viktig – men, like viktig kan være den form og konstruksjon som displayet innehar. Ideelt sett kan det sies at dersom displayet innehar varens form og karakter kreves det ofte mindre av det verbale salgsbudskapet. Dette er forhold våre konstruktører er kjent med og gjerne hjelper deg som kunde med.

5. God styrke, stabilitet og teknisk god

Når nye displayløsninger skal konstrueres kreves det god kjennskap til hvilke krav som foreligger for transport, ute hos grossist og ute i dagligvaren. Dette gjelder vekt, mål og selve håndteringen hos mottaker. Avhengig av displayets innhold må det tas høyde for type kvalitet på bølgepappen for på best måte sikre at den tåler vekten. I tillegg skal den fremstå trygg og solid slik at den ikke kan risikere å falle sammen eller at noen kan få varer over seg. Som produsent av denne type materiell i svært mange år vil kunnskap og erfaring være avgjørende for å lage teknisk gode løsninger – som ikke bare er god den ene gangen – men kan produseres igjen og igjen. Slike løsninger har vi laget mange av opp igjennom årene.

6. Tilpasset rett varetype og mengde

Det er svært mange ulike produkt av ulik beskaffenhet som skal eksponeres i et display. Det kan være runde eller konede flasker, lette og tunge, myke og harde, selvstablende varer eller ikke, noen skal stå i brett eller i sin d-pakk, ulik produktmiks osv. Det er mange utfordringer som møter våre produktutviklere i vår søken etter å lage et optimalt display. Det er derfor av stor betydning at man ved igangsettelse av prosessen besitter vareprøver som viser hvilke krav som displayet krever. Dette vil spare oss for mulig tvil og ekstra arbeid, og ikke minst for kunden hva gjelder tid og muligheten for å oppnå et best mulig resultat. Våre konstruktører vil også lett kunne avgjøre om ønsket varemengde bør justeres eller ønske om displayets form bør tilpasses på annen måte i forhold til totalbudsjett, plassering i butikk eller krav til varen.