Emballasjeguiden

Med utgangspunkt i ditt definerte behov, jobber våre produktutviklere frem forslag til emballasjeløsninger. Viktige arbeidsbetingelser er type bruksområde, nødvendig bæreevne og total logistikk.

En god løsning er gjennomtenkt til minste detalj og tar hensyn til spesielle utfordringer, som for eksempel fukt eller spesielt tunge produkter. Emballasjeløsningen skal også være kostnadseffektiv ved at den innfrir funksjonsbehovet og kan produseres til lave kostnader. Videre skal den kunne transporteres på pall med et optimalt antall. Alt butikkmateriell skal være utformet innenfor avtalte mål og løsningen skal være salgsfremmende, slik at den bidrar til et godt sluttresultat.

1. Viktig å tenke på før vi begynner!

Vi avtaler et møte og ber deg tenke igjennom en del viktige punkter, slik at vi sammen kan jobbe mest mulig effektivt.

Hva skal emballasjen brukes til?

 • Transport og forsendelse, lagring beskyttelse osv.
 • Salgsfremmende
 • Fagmiljø

Er det spesielle hensyn å ta?

 • Bruksområder
 • Klima
 • Luftfuktighet
 • Logistikk og transport
 • Vekt og bæreevne
 • Palletilpasset
 • Åpningsmekanismer
 • Miljø
 • Butikkbetjening

Hva med design?

 • Type trykk
 • Antall farger
 • Produkt kommunikasjon

2. Idè & designfase

I denne fasen jobber vi med ideer til emballasjeløsninger. Våre designere og konstruktører er dyktige fagfolk med kompetanse på fremstilling av selgende og kostnadseffektive løsninger i bølge- og massivpapp. Mange av våre kunder velger derfor å la oss gjøre hele jobben. Idè, konstruksjon, design, produktsjon og levering. Hvis du ønsker at et reklamebyrå eller egne ansatte skal utarbeide løsninger, er det fint om du går igjennom vår sjekkliste før vi lager trykkunderlaget for produksjon.

3. Utvikling av trykkunderlag

Fasen for presentasjon, korreksjon og godkjenning. Vi presenterer ulike løsninger. Eventuelle korreksjoner blir gjort og vi samarbeider tett med deg som kunde for å finne den beste løsningen. Dummy bør testes med produkter før endelig godkjenning fra begge parter. Om nødvendig foretas en transporttest.

Originaler for flexotrykk

Utforming og klargjøring av originaler for flexotrykk krever mye kunnskap om metodens muligheter og begrensninger. Les mer om originaler for trykk.

4. Produksjon og levering

Etter godkjenning blir ordre registrert, leveringstid og sted avtales. Leveringstid er 3 til 6 uker, fra godkjent trykkunderlag, avhengig av type emballasje og trykk. Vår produksjon er i henhold til gjeldende NS-EN ISO 9001 prosedyrer.

blank
Mark. Controller

Anita Lundblank
Front office

Katrin Setså

Emballasjeguiden

Med utgangspunkt i ditt definerte behov, jobber våre produktutviklere frem forslag til emballasjeløsninger. Viktige arbeidsbetingelser er type bruksområde, nødvendig bæreevne og total logistikk.

En god løsning er gjennomtenkt til minste detalj og tar hensyn til spesielle utfordringer, som for eksempel fukt eller spesielt tunge produkter. Emballasjeløsningen skal også være kostnadseffektiv ved at den innfrir funksjonsbehovet og kan produseres til lave kostnader. Videre skal den kunne transporteres på pall med et optimalt antall. Alt butikkmateriell skal være utformet innenfor avtalte mål og løsningen skal være salgsfremmende, slik at den bidrar til et godt sluttresultat.

1. Viktig å tenke på før vi begynner!

Vi avtaler et møte og ber deg tenke igjennom en del viktige punkter, slik at vi sammen kan jobbe mest mulig effektivt.

Hva skal emballasjen brukes til?

 • Transport og forsendelse, lagring beskyttelse osv.
 • Salgsfremmende
 • Fagmiljø

Er det spesielle hensyn å ta?

 • Bruksområder
 • Klima
 • Luftfuktighet
 • Logistikk og transport
 • Vekt og bæreevne
 • Palletilpasset
 • Åpningsmekanismer
 • Miljø
 • Butikkbetjening

Hva med design?

 • Type trykk
 • Antall farger
 • Produkt kommunikasjon

2. Idè & designfase

I denne fasen jobber vi med ideer til emballasjeløsninger. Våre designere og konstruktører er dyktige fagfolk med kompetanse på fremstilling av selgende og kostnadseffektive løsninger i bølge- og massivpapp. Mange av våre kunder velger derfor å la oss gjøre hele jobben. Idè, konstruksjon, design, produktsjon og levering. Hvis du ønsker at et reklamebyrå eller egne ansatte skal utarbeide løsninger, er det fint om du går igjennom vår sjekkliste før vi lager trykkunderlaget for produksjon.

3. Utvikling av trykkunderlag

Fasen for presentasjon, korreksjon og godkjenning. Vi presenterer ulike løsninger. Eventuelle korreksjoner blir gjort og vi samarbeider tett med deg som kunde for å finne den beste løsningen. Dummy bør testes med produkter før endelig godkjenning fra begge parter. Om nødvendig foretas en transporttest.

Originaler for flexotrykk

Utforming og klargjøring av originaler for flexotrykk krever mye kunnskap om metodens muligheter og begrensninger. Les mer om originaler for trykk.

4. Produksjon og levering

Etter godkjenning blir ordre registrert, leveringstid og sted avtales. Leveringstid er 3 til 6 uker, fra godkjent trykkunderlag, avhengig av type emballasje og trykk. Vår produksjon er i henhold til gjeldende NS-EN ISO 9001 prosedyrer.

blank
Mark. Controller

Anita Lundblank
Front office

Katrin Setså