Kodeoversikt emballasje

 

Alle våre konstruksjonskoder er bygd opp av et firesifret nummer. Oversikten viser våre mest vanlig konstruksjonstyper. Ved valg av emballasjeløsninger er det mange forhold som er av betydning og noen ganger bruker vi standardløsninger, andre ganger utvikler vi nye løsninger. Det viktigste er at emballasjen skreddersys etter ditt behov.

Konstruksjonskodene er bygd opp med en firesifret kode og tilhørende tekst:

  • Konstruksjonsserie
  • Konstruksjonsnummer
  • Konstruksjonsnummer
  • Variantnummer

De ulike seriene består av følgende:

  • 1-serien – Bokomslag
  • 2-serien – Sjaktler
  • 3-serien – Eske og lokk
  • 4-serien – Brettesker
  • 7-serien – Ferdig limt emballasje
  • 9-serien – Innlegg

1000

Stanset vanlig bokomslag.
Lettpakket vanligste type bokomslag.

1000 3d 1000 2d

1005

Stanset bokomslag, barnebok med vanger.
Barnebokomslag med ekstra vange rundt kortsidene.

1005 3d 1005 2d

1010

Stanset bokomslag, barnebok.
Barnebokomslag enkleste type.

1010 3d 1010 2d

1015

Stanset bokomslag, snorre.
Bokomslag, sterk type.

1015 3d 1015 2d

1020

Stanset bokomslag, snorre med låsetapper.
Bokomslag, sterk type.

1020 3d 1020 2d

1025

Stanset bokomslag, snorre med konvoluttlås.
Bokomslag, sterk type med konvoluttlås.

1025 3d 1025 2d

1030

Stanset bokomslag.
Maskinoppsatt bokomslag.

1030 3d 1030 2d

1035

Stanset bokomslag.
Bokomslag, enkel type.

1025 3d 1025 2d

1040

Stanset bokomslag, enkel med konvoluttlås.
Bokomslag, lett type.

1040 3d 1040 2d

1045

Stanset bokomslag, hjørneforsterket.
Bokomslag med ekstra beskyttelse i hjørnene.

1045 3d 1045 2d

1050

Stanset ringperm-omslag.
Omslag, konet type. Foreligger som standard emballasje i standard ringpermstørrelse.

1050 3d 1050 2d

1055

Stanset bokkassett.
Bokkassett egnet for oppbevaring eller beskyttelse av en eller flere bøker.

1055 3d 1055 2d

1056

Stanset bokkassett.
Bokkassett egnet for oppbevaring eller beskyttelse av en eller flere bøker.

1056 3d 1056 2d

1059

Stanset bokomslag NKS-type.
Omslag som kan benyttes selv om ikke innholdet fylles helt.

1059 3d 1059 2d

1060

Stanset bokomslag.

1060 3d 1060 2d

1061

Stanset omslag med diagonalriller.
Omslag tilpasset for pakking med og uten jigg.

1061 3d 1061 2d

1065

Stanset bokomslag snorre med ekstra overbrett.
Bokomslag, sterk type med ekstra overbrett ved låsning.

1065 3d 1065 2d

1067

Stanset kalenderomslag.
Omslag enklest mulig. Lett type.

1067 3d 1067 2d

1069

Stanset bokomslag.
Omslag som kan benyttes uten at innholdet fylles helt ut. Konvoluttlås og forsterkede hjørner.

1069 3d 1069 2d

1071

Stanset omslag.
Omslag som dekker flere høyder. Foreligger som standardemballasje i to forskjellige størrelser.

1071 3d 1071 2d

1073

Stanset bokomslag enkel spesial.
Enkel lett type med spesiallås.

1073 3d 1073 2d

2000

Sjaktel uten toppklaff.
Vanlig type åpen eske.

2000 3d 2000 2d

2001

Sjaktel uten bunnklaffer.
Vanlig type sjaktel lokk.

2001 3d 2001 2d

2010

Sjaktel der langklaffene møtes.
Vanligste type eske.

2010 3d 2010 2d

2011

Sjaktel med utvendig limklaff og der langklaffene møtes.
Vanligste type eske. Med utvendig limklaff.

2011 3d 2011 2d

2012

Sjaktel med ekstra rill på høyden.
Vanlig type åpen eske. Med ekstra rill gir den muligheter for variasjon på høyden.

2012 3d 2012 2d

2020

Sjaktel der langklaffene overlapper delvis.
Sjaktel der antall millimeter overlapp må angis.

2020 3d 2020 2d

2030

Sjaktel der langklaffene overlapper helt.
Sjaktel med full overlapping gir bedre styrke.

2030 3d 2030 2d

2040

Sjaktel med langklaffer og kortklaffer som møtes.
Sjaktel som er slett innvendig.

2040 3d 2040 2d

2050

Sjaktel der langklaffer overlapper delvis og kortklaffer møtes.
Sjaktel som er slett innvendig med overlapping av langklaffer.

2050 3d 2050 2d

2070

Sjaktel med 6 rom.
Stanset type med rominndeling for 6 enheter.

2070 3d 2070 2d

2080

Sjaktel med 6 rom
Rillet slisset type med rominndeling for 6 enheter.

2080 3d 2080 2d

2090

Sjaktel med vanger på topp.
Åpen sjaktel med vanger på topp for stabling.

2090 3d 2090 2d

2100

Stanset eske med helt lokk og hel bunn.
Stanset eske med helt lokk i begge ender som gir bare hele sider. Dette gir gode eksponeirngsmuligheter for trykk.

2100 3d 2100 2d

2110

Stanset ekse med helt lokk og hel bunn.
Stanset eske med helt lokk i begge ender som gir bare hele sider. Dette gir gode eksponeirngsmuligheter for trykk.

2110 3d 2110 2d

2120

Stanset eske med sjaket klaffer i bunn og helt lokk.
Sjaktelklaffer i bunn, helt lokk som kan åpnes og lukkes flere ganger.

2120 3d 2120 2d

2140

Sjaktel med nedbrettklaffer på topp.
Sjaktel med nedbrettklaffer på topp som gir bedre styrke rundt øvre kanter.

2140 3d 2140 2d

2150

Stanset eske med cutexbunn og helt lokk.
Stanset eske som kan lukkes uten tape og lim etc.

2150 3d 2150 2d

2151

Stanset eske med spesial cutexbunn og helt lokk.
Stanset eske som kan lukkes uten tape og lim etc…

2151 3d 2151 2d

2160

Stanset eske med cutexbunn og sjaktelklaffer på topp.
Stanset eske med bunn som kan låses mekanisk uten tape og lim etc…

2160 3d 2160 2d

2161

Stanset eske med spesial cutexbunn og sjaktelklaffer på topp.
Stanset eske med bunn som kan låses mekanisk uten tape og lim etc.. Esken kan kjøre inline (Emba) med rundstans.

2161 3d 2161 2d

2170

Stanset eske med cutexbunn og bærehåndtak på topp.
Kan brukes som gaveeske. OBS: Kan ikke stables.

2170 3d 2170 2d

2171

Stanset eske med cutexbunn og bærehåndtak på topp.
Kan brukes som gaveeske. OBS: Kan ikke stables.

2171 3d 2171 2d

2180

Sjaktel med spesiallåsing på topp.
Sjaktel som kan låses på topp uten tape eller lim etc. Full overlapping i bunn gir bedre styrke.

2180 3d 2180 2d

2250

Stanset eske med selvlukkende bunn og sjaktelklaffer på topp.
Sjakteleske med forsterket bunn. Brukes ofte som flyttekasser.

2250 3d 2250 2d

2260

Stanset eske med diagonalriller i bunn og topp.
Esken er mer stabil pga. konstruksjonen. Kan kjøres inline med rundstans.

2260 3d 2260 2d

2261

Stanset eske med diagonalriller i bunn og topp.
Esken kan lett lukkes og låses uten lim/tape etc. OBS: Kan ikke låses hvis innholdet fyller esken.

2261 3d 2261 2d

2270

Stanset eske med ekstraklaffer i bunn og topp.

2270 3d 2270 2d

2280

Sjaktel med skillevegg.
Skilleveggen kan brukes som deler eller som forsterkning.

2280 3d 2280 2d

2290

Sjaktel med skillevegger.

2290 3d 2290 2d

2300

Rillet slisset omslag med sjaktelklaffer i endene.
Materialbesparende alternativ til vanlig rillet slisset omslag.

2300 3d 2300 2d

2400

Stanset eske, 6-kantet med bærehåndtak på topp.
God eksponeringsfaktor. Seks kanter hindrer «buling av emballasjen.

2400 3d 2400 2d

2450

Stanset eske, 6-kantet med bærehåndtak på topp.
God eksponeringsfaktor. Seks kanter hindrer «buling av emballasjen.

2450 3d 2450 2d

2500

Container, rillet og slisset med nedbrett i front.
Vanlig pallecontainer med nedbrettbar front for lettere fylling og tømming. Standardemballasje i 1/1 og 1/2-pall.

2300 3d 2300 2d

2800

Sarie for liming.
Rillet eller stanset sarie. Limt eller stiftet.

2800 3d 2800 2d

3000

Rillet, slisset eske + lokk, slisset fra langsiden.
Vanligste type rillet, slisset eske og lokk.

3000 3d 3000 2d

3010

Rillet, slisset eske + lokk, slisset fra kort- og langsiden.
Rillet og slisset konstruksjon der eske og lokk har slissene hver sin vei.

3010 3d 3010 2d

3020

Eske + lokk for taping i hjørner.
Eske og lokkløsning som må tapes i hjørnene. Esken er slett innvendig.

3020 3d 3020 2d

3030

Stanset eske + lokk med diagonalriller.
Limt eske og lokk som lett kan brettes flat etter bruk.

3030 3d 3030 2d

3040

Stanset eske + lokk marathonlimet.
Marathonlimt eske og lokk. Leveres ferdig limt og sammenbrettet.

3040 3d 3040 2d

3060

Rillet og slisset eske og lokk, har liten høyde.
Skoesketype. Lokket har liten høyde. Best på flatstans.

3060 3d 3060 2d

3070

Stanset eske og lokk med ørelås.
Løsning med mekanisk låsning i hjørnene. Versjoner av denne kan reises i maskin.

3070 3d 3070 2d

3080

Stanset eske og lokk med diagonalriller på klaffer.
Løsning med klaffene utvendig og med diagonalriller. Kan ikke maskinlimes.

3080 3d 3080 2d

3090

Stanset eske + lokk med diagonalriller.
Løsning som blir oppreist uten slisser. Oppreist er den tett. Standard i noen størrelser i massiv. (Flyfraktkasser).

3090 3d 3090 2d

3100

Rillet og slisset eske og lokk med sarie.
Består av tre deler. Det kan f.eks. benytte samme eske og lokk og ha forskjellige høyder på sarien i mellom.

3100 3d 3100 2d

3110

Rillet og slisset eske og lokk som møtes med sarie mellom.
Konstruksjonen består av tre deler.

3110 3d 3110 2d

3120

Sjaktel uten toppklaffer + riller og slisset lokk.
Eske og lokkløsning.

3120 3d 3120 2d

3130

Sjaktel med korte klaffer + rillet og slisset eske og lokk.

3130 3d 3130 2d

3140

Stanset eske og lokk med sarie i mellom.
Består av tre deler. Esken og lokket er stanset.

3140 3d 3140 2d

3200

Teleskopsjaktel.
To esker som sammen blir en teleskopeske for å kunne fange opp høydeforskjeller på innholdet.

3200 3d 3200 2d

3210

Teleskopeske med cutexbunn og topp.
Cutexeske og lokk som sammen blir en teleskopeske.

3210 3d 3210 2d

3220

Stanset eske og lokk med overbrett og diagonalhjørner.
Tett eske og lokkløsning som låses mekanisk i hjørnene.

3220 3d 3220 2d

3230

Stanset eske og lokk med overbrett og diagonalhjørner.
Tett eske og lokkløsning som låses mekanisk i hjørnene.

3230 3d 3230 2d

3250

Sjaktel med rillet og slisset eske og lokk. Spesial.

3250 3d 3250 2d

3300

Stanset eske med overbrett på kortsiden, lokk med overbrett på langsiden.
God stablestyrke og beskyttelse.

3300 3d 3300 2d

3310

Rillet og slisset eske med lokk og overbrett.
Løsningen der esken har overbrett på kortsiden og lokket på langsiden.

3310 3d 3310 2d

3500

8-kantet eske og lokk med sarie i mellom.
Lokk og eske må stanses og stiftes.

3500 3d 3500 2d

3510

8-kantet eske og lokk selvlåsende med sarie i mellom.
Eske og lokk er stanset og har mekanisk låsing.

3510 3d 3510 2d

4010

Rillet, slisset og stanset omslag.
Omslag med liten beskyttelse i hjørner.

4010 3d 4010 2d

4020

Rillet, slisset og stanset omslag hvor klaffene møtes.
Omslag med liten beskyttelse i hjørner.

4020 3d 4020 2d

4030

Rillet, slisset og stanset omslag med støtputer.
Omslag med støtputer for beskyttelse av hjørner.

4030 3d 4030 2d

4040

Rillet omslag. To rillede plater.
Omslag bestående av 2 deler rillede plater. Et rimelig alternativ til små serier.

4040 3d 4040 2d

4050

Rillet omslag. Tre rillede plater.
Omslag bestående av 3 deler rillede plater. Et rimelig alternativ til små serier.

4050 3d 4050 2d

4060

Stanset wraparound.
Maskinoppsatt. Generell kode for alle wrap-around uten hensyn til pakkemaskintype.

4060 3d 4060 2d

4070

Stanset maskinoppsatt brett med avkuttede hjørner.
Avkuttede hjørner begrenser revning av eventuell krympefilm.

4070 3d 4070 2d

4071

Stanset maskinoppsatt brett med avkuttede hjørner.
Avkuttede hjørner begrenser revning av eventuell krympefilm.

4071 3d 4071 2d

4090

Stanset og slisset omslag.
Omslag med flere lag papp i alle hjørner. Rasjonell å produsere.

4090 3d 4090 2d

4091

Rillet og slissert plate uten riller på klaffene.
Omslag uten riller på klaffene benyttes ved store størrelser for å rasjonalisere produksjon.

4091 3d 4091 2d

4095

Rillet, slisset og stanset omslag.
Omslag der klaffene møtes.

4095 3d 4095 2d

4100

Rillet og slisset omslag.
Omslag som gir god beskyttelse i endene. Fjerning av den ene kortklaffen krever ekstra operasjon i produksjonen.

4100 3d 4100 2d

4110

Rillet og slisset omslag.
Rillet og slisset omslag med skjørten midt på bradden.

4110 3d 4110 2d

4120

Rillet, slisset og stanset omslag.
Fortrinnsvis stanset omslag som eventuelt kan reises i jigg.

4120 3d 4120 2d

4125

Stanset eske.
Stanset eske for jigg.

4125 3d 4125 2d

4130

Rillet, slisset og stanset omslag.
Fortrinnsvis stanset omslag.

4130 3d 4130 2d

4150

Stanset omslag.
Kan benyttes i jigg.

4150 3d 4150 2d

4160

Stanset omslag
Kan benyttes i jigg.

4160 3d 4160 2d

4165

Stanset eske med bærehåndtak.
Stanset eske med bærehåndtak midt på lokket. Mye brukt som kakeeske.

4165 3d 4165 2d

4200

Stanset eske.
Stanset maskinoppreist eske med helt lokk med midtstikk-klaff.

4200 3d 4200 2d

4201

Stanset eske med utvendig limt lokk.
Stanset maskinoppreist eske med helt lokk som blir forseglet med lim utvendig i front.

4201 3d 4201 2d

4202

Stanset eske med utvendig limt lokk.
Stanset maskinoppreist eske med helt lokk som blir forseglet med lim utvendig i front og på sider.

4202 3d 4202 2d

4205

Stanset eske med helt lokk.
Stanset håndoppsatt eske med mekanisk låsing. Helt lokk med nedstikk-klaff.

4205 3d 4205 2d

4210

Stanset eske med helt lokk
Stanset håndoppsatt eske med mekanisk låsing. Helt lokk med nedstikk-klaff.

4210 3d 4210 2d

4211

Stanset eske med helt lokk og klaffer på lokk.
Stanset håndoppsatt eske med mekanisk låsing. Helt lokk med innvendig klaffer på alle sider.

4211 3d 4211 2d

4212

Stanset eske med helt lokk, klaffene låses inn i front.
Stanset håndoppsatt eske med mekanisk låsing. Helt lokk med klaffer som låses i front.

4212 3d 4212 2d

4220

Stanset brett.
Stanset håndoppsatt brett som låses mekanisk. Kan også reises med jigg for hånd.

4220 3d 4220 2d

4221

Stanset brett med fire dobbelt-riller.
Stanset håndoppsatt brett med overbrett på alle sider. Låses mekanisk.

4221 3d 4221 2d

4225

Stanset eske åttekantet.
Stanset åttekantet eske. Flere hjørner gir bedre stablestyrke.

4225 3d 4225 2d

4230

Stanset brett.
Stanset håndoppsatt brett. Overbrett på langsidene.

4230 3d 4230 2d

4240

Stanset brett med forsterkede hjørner.
Stanset håndoppsatt brett. Ekstra forsterkning i hjørnene.

4240 3d 4240 2d

4241

Stanset brett med forsterkede hjørner

.
Stanset håndoppsatt brett. Ekstra forsterkning i hjørnene.

4241 3d 4241 2d

4250

Stanset brett med fire dobbeltriller og forsterkede hjørner.
Stanset håndoppsatt brett. Overbrett på alle sider og forsterkning i hjørnene.

4250 3d 4250 2d

4251

Stanset brett med fire dobbeltriller og forsterkede hjørner.
Stanset håndoppsatt brett. Overbrett på alle sider, forsterkning i hjørnene.

4251 3d 4251 2d

4260

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske med overbrett i front.

4260 3d 4260 2d

4261

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske med utsparing og overbrett i front.

4261 3d 4270 2d

4270

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske.

4270 3d 4270 2d

4271

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske med forsterkede hjørner.

4271 3d 4271 2d

4272

Stanset eske med forsterkede hjørner og ender.
Stanset håndoppsatt eske med forsterkende hjørner og doble klaffer i lokket.

4272 3d 4272 2d

4275

Stanset eske med brett og perforering i lokket.
Kombinert transport- og eksponeringemballasje. Håndoppsatt med mekanisk låsning.

4275 3d 4275 2d

4276

Stanset eske med brett og perforering i lokket.
Kombinert transport- og eksponeringemballasje. Håndoppsatt med mekanisk låsning. Esken er skrådd bakover. Brukes for produkter som ikke kan stå av seg selv.

4276 3d 4276 2d

4280

Stanset eske med overbrett, selvlåsende.
Stanset håndoppsatt eske med mekanisk låsing.

4280 3d 4280 2d

4300

Stanset bærekasse med overbrett på alle sider.
Håndoppsatt, selvlåsende bærekasse.

4300 3d 4300 2d

4310

Stanset eske.
Håndoppsatt, selvlåsende bærekasse med vanger på alle sider.

4310 3d 4310 2d

4320

Stanset grønnsakskasse.
Sterk, håndoppsatt, selvlåsende bærekasse med vanger på langsider. Skrå hjørner innvendig gir god stablestyrke.

4320 3d 4320 2d

4321

Stanset grønnsakskasse.
Sterk, håndoppsatt, selvlåsende bærekasse med vanger på langsider. Skrå hjørner innvendig gir god stablestyrke.

4321 3d 4321 2d

4325

Svensk jordbærkasse.
Sterk, håndoppsatt, selvlåsende bærkasse med vanger på alle sider.

4325 3d 4325 2d

4340

Stanset bærkasse for stifting.
Håndoppsatt bærekasse med vanger på alle sider. Mauellt oppsatt og stiftet.

4340 3d 4340 2d

4350

Stanset trau med stableører.
Håndoppsatt trau med overbrett på kortsidene og stableører.

4350 3d 4350 2d

4351

Stanset trau med stablelister og stableører.
Håndoppsatt trau med vanger på kortsidene, stableører og utstansing eventuelt på begge langsider.

4351 3d 4351 2d

4352

Stanset trau med stablelister og stableører.
Håndoppsatt trau med vanger på kortsidene, stableører og utsparing i fornt.

4352 3d 4352 2d

4353

Stanset bærekasse med overbrett på alle sider.
Håndoppsatt, selvlåsende bærekasse.

4353 3d 4353 2d

4354

Stanset eske.
Håndoppsatt, selvlåsende bærekasse med vanger på alle sider.

4354 3d 4354 2d

4360

Stanset trau med stablelister og stableører.
Stanset håndoppsatt trau med vanger på langsidene og stableører.

4360 3d 4360 2d

4370

Stanset eske.
Stanset, håndoppsatt, selvlåsende eske.

4370 3d 4370 2d

4410

Stanset eske med helt lokk.
Settes sammen ved hjelp av lim/stift.

4410 3d 4410 2d

4420

Stanset eske med helt lokk.
Låses med ørelås på kortsidene.

4420 3d 4420 2d

4430

Stanset eskeomslag.
Håndoppsatt eske med helt lokk. Konstruksjonen gir god styrke.

4430 3d 4430 2d

4440

Stanset eskeomslag.
Håndoppsatt eske med helt lokk.

4440 3d 4440 2d

4450

Stanset eske med ørelås.
Håndoppsatt eller jiggreist eske med ørelås på kortsidene.

4450 3d 4450 2d

4460

Stanset brett.
Stanset brett med inndeling for glass, beger, bokser etc.

4460 3d 4460 2d

4465

Stanset brett
Brett med hull tilpasset for bokser.

4465 3d 4465 2d

4470

Stanset eske.
Håndoppsatt eske med helt lokk og hel bunn.

4470 3d 4470 2d

4500

Stanset marathon eske.
Stanset marathoneske. Må limes eller stiftes.

4500 3d 4500 2d

4510

Stanset marathonlimt eske.
Automatreist limt marathoneske.

4510 3d 4510 2d

4520

Rillet og slisset eske.
Håndoppsatt, jiggreist eller maskinreist eske. Må limes eller stiftes. Blir stanset hos oss.

4520 3d 4520 2d

4521

Stanset trau med konet stableører.
Trau som kan reises mauelt og stiftes eller maskinreises.

4521 3d 4521 2d

4525

Stanset trau med stableører i hjørnene.
Egner seg best for reising i maskin.

4525 3d 4525 2d

4530

Rillet og slisset eske.
Håndoppsatt, jiggreist eller maskinreist eske. Må limes eller stiftes. Blir stanset hos oss.

4530 3d 4530 2d

4535

Stanset brett.
Håndoppsatt brett med mekanisk låsing. Materialbesparende.

4535 3d 4535 2d

4540

Rillet og slisset eske.
Sterk håndoppsatt eske med overbrett på kortsidene. Esken blir stanset hos oss.

4540 3d 4540 2d

4550

Rillet og slisset eske.
Sterk håndoppsatt eske med overbrett på langsidene. Esken blir stanset hos oss.

4550 3d 4550 2d

4560

Stanset eske

.
Eske med diagonalhjørner og helt lokk.

4560 3d 4560 2d

4561

Stanset eske.
Håndoppsatt eske med stableører.

4561 3d 4561 2d

4562

Stanset eske.
Håndoppsatt eske med helt lokk. Låses utvendig i hjørnene.

4562 3d 4562 2d

4570

Stanset eske.
Håndoppsatt eller maskinreist eske med ørelås på langsidene.

4570 3d 4570 2d

4580

Stanset eske.
Eske uten klaffer. Må tapes i hjørnene.

4580 3d 4580 2d

4585

Stanset hjørnebeskytter.
Håndoppsatt, må limes eller stiftes.

4585 3d 4585 2d

4600

Stanset maskinoppsatt brett.
Maskinreist og må limes.

4600 3d 4600 2d

4601

Stanset maskinoppsatt brett.
Maskinreist og må limes.

4600 3d 4601 2d

4602

Stanset maskinoppsatt brett.
Maskinreist og må limes.

4602 3d 4602 2d

4607

Stanset maskinoppsatt eske.
Maskinreist eske med god styrke.

4607 3d 4607 2d

4650

Stanset maskinoppsatt landbrukskasse.
Maskinreist landbrukskasse. God til stabling.

4650 3d 4650 2d

4700

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske med god styrke.

4700 3d

4710

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske med god styrke. Lokket låses i front.

4710 3d 4710 2d

4720

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske med god styrke. Dobbelt og helt lokk.

4720 3d 4720 2d

4750

Stanset eske. Arkivboks.
Stanset og håndoppsatt arkivboks.

4750 3d 4750 2d

4800

Stanset brett.
Stanset maskinoppsatt brett med hull for produkter.

4800 3d 4800 2d

4801

Stanset brett.
Stanset maskinoppsatt brett med hull for produkter.

4801 3d 4801 2d

4850

Stanset konet eske.
Stanset håndoppsatt konet eske. Krever mellomlegg hvis den skal stables. (kransekake)
��

4850 3d 4850 2d

4900

Stanset eske, for begerliming.
Stanset konet eske med konet lokk med låsing.

4900 3d 4900 2d

4700

Stanset eske.
Stanset håndoppsatt eske med god styrkt.

4700 3d 4700 2d

7000

Stanset eske med bottom infold.
Stanset eske med bottom infold uten toppklaffer. Enkel å sette opp. Selvlåsende.

7000 3d 7000 2d

7001

Stanset eske med bottom infold, med hel bunn.
Stanset eske med bottom infold hel bunn uten toppklaffer. Enkel å sette opp. Selvlåsende.

7001 3d 7001 2d

7010

Stanset eske med bottom infold.
Stanset eske med bottom infold hel bunn med sjaktel 2010-toppklaffer. Enkel å sette opp. Selvlåsende og tape.

7010 3d 7010 2d

7011

Stanset eske med bottom infold, display.
Stanset eske med bottom infold hel bunn med displayfunksjon. Enkel å sette opp. Selvlåsende.

7011 3d 7011 2d

7030

Stanset eske med bottom infold hel bunn og fulle toppklaffer.
Stanset eske med bottom infold hel bunn med 2030- toppklaffer. Enkel å sette opp. Selvlåsende og tape.

7030 3d 7030 2d

7110

Stanset eske med bottom infold bunn og 2010-toppklaffer.
Stanset eske med bottom infold bunn med 2010 toppklaffer. Enkel å sett opp. Selvlåsende og tape.

7110 3d 7110 2d

7120

Stanset eske med bottom infold bunn og 2040 toppklaffer.
Stanset eske med bottom infold bunn og 2040 toppklaffer. Langklaffer og kortklaffer møtes. Selvlåsende og tape.

7120 3d 7120 2d

7130

Stanset eske med bottom infold bunn med helt lokk.
Stanset eske med bottom infold bunn med helt lokk. Selvlåsende.

7130 3d 7130 2d

7135

Stanset eske med bottom infold og tinehåndtak.
Stanset eske med bottom infold med tinehåndtak. Selvlåsende. Kan ikke stables.

7135 3d 7135 2d

7140

Stanset eske og lokk.
Stanset eske og lokk med bottom infold. Selvlåsende.

7140 3d 7140 2d

7145

Stanset eske med dobbel bottom infold.
Stanset eske med bottom infold og bærehåndtak. Selvlåsende

7145 3d 7145 2d

7150

Stanset eske med bottom infold og rominndeling.
Stanset eske med bottom infold og seks rom. Selvlåsende og tape. Passer til flasker.

7150 3d 7150 2d

7160

Stanset eske med bottom infold, en skillevegg og helt lokk

.
Stanset eske med bottom infold en skillevegg og helt lokk. Selvlåsende.

7160 3d 7160 2d

7170

Stanset eske med bottom infold, 6-pack.
Stanset eske med bottom infold, 6-pack bæreeske. Passer til flasker. Selvlåsende.

7170 3d 7170 2d

7180

Stanset eske med marathon.
Stanset eske med marathon med overbrettede sider. Selvlåsende.

7180 3d 7180 2d

7470

Stanset eske med marathon og helt lokk.
Stanset eske med marathon, helt lokk og diagonaler på kort og langsiden. Selvlåsende.

7470 3d 7470 2d

7480

Stanset eske med marathon og helt lokk.
Stanset eske med marathon, helt lokk og diagonaler på kortsiden. Selvlåsende.

7480 3d 7480 2d

7510

Stanset eske med innlegg og marathon.
Stanset eske med marathon og hullutsparinger for produkter. Selvlåsende, enkel å sette opp.

7510 3d 7510 2d

7520

Stanset eske/omslag til glass.
Stanset håndoppsatt emballasje for glass.

7520 3d 7520 2d

7590

Stanset eske og lokk i en del.
Stanset eske og lokk i en del med 4-punkt marathonlimt.

7590 3d 7590 2d

7600

Stanset eske og lokk i en del.
Stanset eske og lokk i en del med 6-punkt marathonlimt.

7600 3d 7600 2d

7610

Stanset eske og lokk i en del.
Stanset eske og lokk i en del med 6-punkts marathonlimt. Lavere lokk en eske.

7610 3d 7610 2d

7700

Stanset trau.
Stanset trau. Marathonlimt. Utstanset på alle fire sider.

7700 3d 7700 2d

7710

Stanset trau med hjørneforsterker.
Stanset trau. Marathonlimt. Utstanset på alle fire sider. Hjørneforsterker.

7710 3d 7710 2d

7720

Stanset trau med konet kortside.
Stanset trau. Marathonlimt. Konet kortsider. Selvlåsende.

7720 3d 7720 2d

7730

Stanset trau med stablelist.
Stanset trau. Marathonlimt. Med stablelist. Selvlåsende.

7730 3d 7730 2d

7740

Stanset trau med stablelist.
Stanset trau. Marathonlimt. Med stablelist og doble langsider. Selvlåsende.

7740 3d 7740 2d

9000

Ren plate

9000 3d 9000 2d

9001

Stanset plate.

9001 3d 9001 2d

9002

Ren plate for utfylling i sjaktel.
Ren plate for utfylling i sjaktel slik at emballasjen blir slett innvendig.

9002 3d

9040

Rillet sarie.
Rillet sarie der sariens høyde er lik eskens høyde. Bedre stablestyrke.

9040 3d 9040 2d

9050

Rillet sarie.
Rillet sarie der sariens høyde er lik eskens bredde. Beskytter emballasjens bunn, kortsider og topp.

9050 3d 9050 2d

9060

Rillet sarie.
Rillet sarie der sariens høyde er lik eskens lengde. Beskytter emballasjens bunn, langsider og topp.

9060 3d 9060 2d

9300

Enkelt kryssinnlegg av to plater.
Enkelt kryssinnlegg av to plater til ekstra bærestyrke innvendig i sarier.

9300 3d 9300 2d

9310

Dobbelt kryssinnlegg av tre eller flere plater.
Dobbelt kryssinnlegg av tre eller flere plater til ekstra bærestyrke innvendig i sarier.

9310 3d

9330

Rominnlegg.
Rominnlegg med beskyttelsesavstand ved alle sider.

9330 3d 9330 2d

9340

Rominnlegg.
Rominnlegg med beskyttelsesavstand ved alle sider.

9340 3d 9340 2d

9990

Rillet plate.
Rillet plate med X antall riller.

9990 3d 9990 2d