Liste over relevante ord og uttrykk

+/- 10% over/underlevering

Ved produksjon av display vil det leveres +/- 10% av bestilt kvantum, grunnet innstillinger og vrak ved ny produksjon. Nøyaktig antall er derfor ikke alltid mulig.

1/1 pall (Helpall)

Mål: 1200x800mm

 • Høyde Europall i tre: 144 mm
 • Høyde lettpall i papp: 110 mm

1/2 pall

Mål: 600x800mm

 • Høyde Europall i tre: 144 mm
 • Høyde lettpall i papp: 110 mm

1/3 pall

Mål: 400x800mm

 • Høyde Europall i tre: 144 mm
 • Høyde lettpall i papp: 110 mm

1/4 pall

Mål: 400x600mm

 • Høyde Europall i tre: 144 mm
 • Høyde lettpall i papp: 110 mm

4-farger CMYK

Er et utrykk for å beskrive en trykkproduksjon med bruk av fire trykkfarger.

 • For å trykke et bilde blir det benyttet et fargesystem med fire prosessfarger, kalt CMYK. Fargene Cyan («blå») Magenta («rosa») Yellow (gul) og Key (sort). Blanding av disse fargene er nok til å danne en troverdig kopi av en original, f.eks et bilde. Hver farge får en %-vis mengde av hver farge som bestemmer hvilken farge fargeblandingen gir. De forskjellige fargene lages ved at små prikker av cyan, magenta, gul og svart kombineres i ulike mengder på mediet det trykkes på.
 • En 4-fargerproduksjon kan også bestå av fire spotfarger, eller PMS. (Pantone Matching System) Dette er forhåndsblandede farger, med egne PMS-koder. De blir brukt når CMYK-fargene ikke klarer å gjengi feks en ønsket firma-logo, som krever en spesiell farge. Eller når det er ønskelig med «rene farger» som ikke blir blandet med andre farger i trykkprosessen. (PMS-farger)

Automatbunn

Emballasjen har en limt selvlåsende bunn. Også kalt bottom infold bunn. Les mer.

BCT

BCT = Box Compression Test – dvs. hvor mye esken tåler i laboratoriets klima (23gr.C – 50% RF). Verdien sammenlignes mot beregnet verdi. Ofte kalt sprengstyrke.

Bestrøket papir

Papir/liner som er belagt med ett eller flere lag med bestrykning for å gi papiret bestemte egenskaper. Har som regel en glatt overflate.

B-flute

Bølgen mellom papirlagene. Tykkelsen på b-flute kvalitet er 3 mm.

Bleed

Den engelske betegnelsen på utfallende trykk.

Borddisplay

Mindre display tilpasset i størrelse og funksjon, slik at det passer på et salgstorg, ved kassen eller på et bord.

Bottom infold

Også kalt automatbunn – Emballasjen har en limt selvlåsende bunn. Les mer.

Brettkant

En hylle i et display kan bestå av en brettekant i front av hyllen, som gir en støtkant til vareinnholdet, slik at varene ikke sklir ut av displayet.

Brosjyreholder

Det finnes ulike varianter av brosjyreholdere i bølgepapp. Noen er små holdere til å montere på et display, mens andre skal kunne stå på disk eller på gulv som et rent brosjyredisplay.

Bruskasseskjørt

Pappkasse for å tre over og skjule en bruskasse.

Brutto format

Størrelsen på stansen inkl antall opp.

Bølgepapp

Bølgepapp er et emballasjemateriale som brukes til transport og eksponeringsemballasje for alt fra møbler, bildeler til medisiner og næringsmidler. Det er verdens mest anvendte transportemballasjemateriale. Bølgepapp ble produsert for første gang i 1856 som fòr i hatter, og allerede i 1871 tatt i bruk som transportemballasje for flasker. Bølgepapp består av 3 til 5 lag papir. To lag med papir (liner) blir limt til et bølget papir(flute).

Bølgeretning

Bølgepappen produseres i en bølgepappmaskin der retningen kun går en vei på bølgene (fluten). Det er viktig å tenke på bølgeretningen i forhold til stablestyrke feks. Da stående bølge er 30% sterkere enn liggende bølge på for eksempel grønnsakskasser som skal stables på hverandre.

C-flute

Bølgen mellom papirlagene. Tykkelsen på C-flute kvalitet er 4 mm

CMYK

 • For å trykke et bilde blir det benyttet et fargesystem med fire prosessfarger, kalt CMYK. Fargene Cyan («blå») Magenta («rosa») Yellow (gul) og Key (sort).
 • Blanding av disse fargene er nok til å danne en troverdig kopi av en original, f.eks et bilde. Hver farge får en %-vis mengde av hver farge som bestemmer hvilken farge fargeblandingen gir.

Coated liner

Hvit bestrøket ytter og/eller innerliner.

Cutexbunn

Bunn som kan lukkes uten å tapes.

D-pack

Distribusjonsforpakning som benyttes i varehandelsen og er den bestillbare enhet for kjede og grossist. D-pack inneholder F-pk, som er forbrukerpakningen som inneholder det endelige produktet.

DD

Doblekvalitet der fem lag med papir blir brukt. Ytterliner, bølge, midtliner, bølge og innerliner. Vi har flere kombinasjoner, men bruker ofte Dobbel-e, der to lag med E-flute er limt sammen.

Digitaltrykk

Digitaltrykk er en moderne produksjonsmetode for trykksaker som ikke krever verken trykkplater eller kjemikalier. Digitaltrykk er raskt og enkelt og svært kostnadseffektivt ved små opplag. Det er korte innstillingstider og gjør det enklere å bytte trykkbilde mellom hver trykte plate. Trykker kun i CMYK. Les om digitaltrykk

Diskdisplay

Mindre display tilpasset i størrelse og funksjon, slik at det passer på et salgstorg, ved kassen eller på et bord.

Dobbel-e

Bølgepapp består av ulike kvaliteter. Dobbel-e, eller ee. Er to e-flute kvaliteter limt sammen til en dobbel-e kvalitet. Den blir omtrent like tykk som en b-flute kvalitet, men er mye sterkere og gir en fin trykkoverflate.

Dobbelt rill

En stanse består av riller for å klemme sammen pappen, der pappen skal brettes. Skal bretten bøyes 180 grader, må det legges to riller tett ved siden av hverandre for å få til dette.

Dummy

Prøveeksemplar av en trykksak, som skal gi inntrykk av det ferdige produktets størrelse og volum, samt hovedtrekk av utforming og innhold.

Dumper

Displayvariant hvor produkter «dumpes»/helles ned i en kurv/bøtte-liknende konstruksjon og ligger løst. Finnes både i store og små varianter.

EAN-kode

European Article Numbering. Kode som er sammensatt av tretten sifre, som uttrykkes både gjennom tall og strekkode. Strekene er optisk lesbar, identifikasjonen skjer ved å lese mellom rommene mellom strekene og tykkelsen på strekene. Hvert vareslag er merket med en entydig kode, som angir produsent land, produsent nummer, varenummer og kontrollsiffer.

ECT

Kantstyrke er den kraft pr. lengdeenhet bølgepapp som, under standardiserte prøvebetingelser, kreves for å knekke bølgepapp når kraften anbringes i bølgens lengderetning. Kraften måles i kN/m(kiloNewton pr. meter).

E-flute

Bølgen mellom papirlagene. Tykkelsen på e-flute kvalitet er 2 mm

EK godkjenning

Les om EK godkjenning her

Ensidig bølgepapp

Ett lag liner som er limt til et lag flute/bølge.

EPS-fil

Encapsulated PostScript. PostScript filformat som brukes til å transportere
bildeinformasjon mellom ulike applikasjoner og plattformer.

F- pack

Forbrukerpakning. Betegnelsen på emballasjen et produkt, én vare produktet er pakket inn i når forbrukeren kjøper det.

Facing

Brukes for å beskrive hvordan produktene eksponeres i displayet. Forteller f.eks. hvor mange produkter som vises i displayet samtidig.

Fasong

Koder for alle fasonger. FEFCO-koder. Les mer.

F-flute

Bølgen mellom papirlagene. Tykkelsen på f-flute kvalitet er 1 mm

Filoverføring

Overføring av trykkfiler.

Flexotrykk

Les om Flexotrykk

Flute

Bølgen i midten på bølgepapp.
Flute er det midtre bølgete papirlaget i bølgepappen. Bølgepappen består av tre eller fem lag papir av fiber fra gran og furu, kalt liner (dekkpapir). Disse lagene med papir er limt til et bølget papir (flute), som er laget av fibere fra bjørk, kalt flute. Bølgepapp kommer i en rekke forskjellige kvaliteter, hvor bølgehøyden til fluten bestemmer hvor tykk pappen blir. Noen eksempler er:

 • f-flute: ca. 0.6 mm
 • e-flute: ca. 1,5 mm
 • b-flute: ca. 3 mm
 • c-flute: ca. 4 mm
 • bc-flute: kombinasjon av to ulike fluter.

Fonter

Skrifttyper

Format

Innvendig og utvendig mål på emballasje målt i lengde, bredde og høyde.

Fortrykket liner

Les om fortrykket liner

Gaveeske

Esken for gaveartikler i finere kvalitet.

Gjennomslag

Mål for emballasjens evne til å motstå (absorbere) støt uten at innhold skades.

GIF

Graphics Interchange Format. Filformat t il å ut veksle bilder og
illustrasjoner mellom datamaskiner i nettverk. I dag standardformat for
bilder på internett.

Grafisk design

Utforming og formidling gjennom bilder, form og tekst. Glomma Papp har egne grafiske designere som kan hjelpe til med å få frem riktig budskap til produktet ditt.

Gramvekt

m2 vekt på massivpapp, liner og eller flute

Grønt punkt

Informasjon kommer snart.

Gulvdisplay

Display som kan plasseres på gulv i butikk.

Halvkjemisk flute

Flute/bølge bestående av jomfruelig fiber

Heldekk

Når det trykkes med en jevn farge over hele emballasjen eller dispayet, kalles den en heldekk trykk.

Helfigur

Pappfigur, utstanset som en hel figur eller person.

Hylleforkant

Noen hyllevarianter i et display får en opppbrettet kant foran produktet, vanligvis 3-5 cm høy.Dette kalles en hylleforkant. Her er det mulighet for å ha trykk for å informere om produktet i hyllen, evt. om pris eller annen relevant informasjon.

Hylletilpasset

Emballasjen er tilpasset standard hylle i dagligvare.

Høyoppløst fil

En høyoppløst bildefil består av mange punkter, eller såkalte pixler. Jo flere slike punkter det er i bildet pr. tomme jo høyere oppløsning har bildet, og vil da ofte gi et bedre trykkbilde. For god kvalitet på trykken anbefaler vi en oppløsning på minimum 150 ppi (pixel pr inches). En høyoppløst fil inneholder mye data og er dermed som regel en «tung» datafil som inneholder mange bytes (megabytes).
Se her for mer informasjon

Jpeg

Ofte forkortet til JPG. Et elektronisk bildefilformat utviklet av Joint Photographic Experts Group. Bildeformatet bruker en komprimeringsmetode på hovedbildefilen (RAW-filen) som gjør bildefilen mindre (ant. bytes). Ved komprimering vil bildet få en del kvalitetstap, men filen blir såpass mye mindre at den egner seg for lagring av digitale fotografier og til bruk på Internett.

Klaffer

Klaff eller flik. En del av en display/emballasjekonstruksjon som foldes og binder en konstruksjon sammen. For eksempel når to oppbrettede hjørner møter hverandre i et hjørne, må det en klaff til for å holde hjørnet sammen.

Klisjeer

Ved flexotrykk på emballasjen benyttes fleksible klisjéer av elastometrisk polyester eller gummi. Klisjéen limes på en sylinder. Bølgepapp-platen presses mot trykkformen ved hjelp av en trykksylinder.

Konstruktør

For å lage emballasje eller et display, må konstruktøren tegne konstruksjonen to-dimensjonalt i et spesialtilpasset tegneprogram; Aritos-Cad. Vi har dedikerte konstruktører for både emballasje og display, med lang erfaring. Konstruktøren jobber tett med selger og kunden for å oppnå best mulig løsning. Det er viktig at konstruksjonen er tilpasset produksjonen slik at den blir mest mulig effektiv, og at den tilfredsstiller kundens krav til displayet/emballasjen i hele verdikjeden. (Lagring, distribusjon, salg)

Kraftliner

Brun liner bestående av jomfruelig fiber

Labelist

Plastremser for festing av prisinformasjon og strekkoder på hyller i butikk.

Lakk

Lakk på emballasjen er gjøres hovedsakelig av fire grunner; dels for å gi den trykte
overflaten en ekstra glans. Og for å gi den en beskyttelse mot mekanisk eller kjemisk påvirkning. Også for å forseile fargene og beskytte for fingermerker og fargesmitte.

Laminering

Offset ark lamineres/limes på ensidig bølgepapp. Les mer om Laminering.

Lavoppløst fil

En bildefil med lav oppløsning inneholder færre pixler enn en høyoppløst fil.Egner seg ikke for trykking i større formater, og er dermed bedre egnet for bruk på skjerm og Internett.Siden det er en «lett» datafil (få bytes) er den egnet til å laste opp visninger på nettsider raskere.

Ledetid

Ledetid er det samme som produksjonstid eller leveringstid til et produkt hos oss. Vanligvis tre uker etter godkjent trykkunderlag, eller 15 virkedager på display. På emballasje er det mellom 3 til 6 uker.

Limklaff

Den delen av displayet som er satt av for å lime to deler sammen. Eller på annen emballasje er limklaffen med til å sette en eske sammen.

Liner

Papiret som blir brukt i produksjon av bølgepapp er en spesifikk type som kalles «liner» (dekkpapir). Disse limes sammen ved å påføre bølgetoppen hvetelim, et naturprodukt.

Låseklaff

En liten utstansing på en klaff som holder en brett stående i 90 graders vinkel.

Maskinoppsatt

En emballasje som blir brettet og limt opp i en maskin/pakkemaskin.

Massivpapp

Massivpapp er av cellulosefibere som er 100 % gjenvinnbare. Flere ark papir, av forskjellig type, tykkelse og funksjonalitet, limes sammen. Dette materialet bearbeides til emballasje for ønsket funksjon.

Mersalg

Displayer som står godt plassert på gulv i butikk, gir mersalg, og bidrar til å toppe omsetningen av et produkt.

Mini original

En arkivert lavoppløst trykkfil av tidligere produksjoner, som beskriver hvilken kunde, ordre, trykknummer, stanse, formål, varenummer og antall farger.

Minuskler

Små bokstaver

Monteringsanvisning

Ved litt kompliserte display-konstruksjoner, hvor monteringen ikke er så intuitiv, kan det lages en medfølgende monteringsanvisning.

Offset trykk

Plantrykk der CMYK-farger settes sammen til et trykkbilde og overføres til papiret via kjemisk behandlede trykkplater og gummiduker. Metoden benytter fett og vann for å lage trykkbilder. Les om offset trykk

Omslag

Les om omslag

Ordrenummer

Hver produksjon får et unikt ordrenummer.

Overbrett

En hylle i et display kan bestå av en overbrett i front av hyllen, som gir en støtkant til vareinnholdet, slik at varene ikke sklir ut av displayet.

Overdel

Display består ofte av flere komponenter som bygges sammen til et komplett display. Noen ganger består displayet av en sokkel, hvor en overdel er plassert på denne sokkelen. Overdelen har i mange tilfeller flere integrerte hyller.

Overheng

Brukes for å beskrive når pakking av en pall stikker utenfor kantene på pallen. (bør unngås og i mange tilfeller ikke tillatt).

Pakkerill

Får å få plass til displayet innenfor en europall eller tilpasset en yttereske ved prepakking, må det lages en pakkerill på displayet der det skal knekkes/brettes for å få det innenfor formatet til europallen eller ytteresken. Uten denne pakkerillen vil man kunne ødelegge displayet hvis det brettes.

Pall

En løs lem som benyttes for oppstabling og transport av stykkgods. Kan være laget av tre, resirkulert plast og papp. Europallen er en europeisk standard og finnes i ulike størrelser.

Palledisplay

Display som er konstruert for å fraktes på pall når varemengden og tyngden er så stor at det ikke lar seg flytte fornuftig uten bruk av truck.

Pallehøyde

Høyden på en ferdig pakket display som står pakket på en pall. Ofte er det et maksimumskrav at pallehøyden ikke kan overstige 120 cm (inkl Europall-høyde på 15 cm) Dette av logistikkhensyn for transporthøyde og tilpasning for lagring på høytlager.

Palleskjørt

Bølgepapp på rull med én slett og én bølget side. Kan trekkes rundt for å dekorere en europall med ønsket motiv i butikk.

Palletilpasset

Emballasjen er tilpasset for best mulig utnyttelse for stabling på europall.

Papp display

Display laget av bølgepapp

Papp pall

Lastebærer laget i papp, et alternativ for paller i tre og plast. Finnes i 1/1, ½ ,1/3 og ¼ størrelse. Benyttes ofte for å frakte palledisplay fra lager og ut til utsalgssted.

PDF

 • Portable Dokument Format. Er et standardisert og ISO sertifisert filformat for å presentere og utveksle ulike dokumenter på en trygg og pålitelig måte. Filformatet kan generelt brukes uavhengig av programvare, maskinvare og operativsystem. PDF-filer kan inneholde koblinger og knapper, lyd, video, bilder og skjemafelt.
 • Ved bruk av PDF-filer som verktøy for trykking sikrer man at filene er kompakte og inneholder de rette dataene som trengs. F.eks skrifttype, bilder og andre grafikkobjekter. En riktig laget PDF fil kan sendes rett til trykking.

PE-belegg

PE-belagt betyr at papiret som benyttes er belagt med PE (polyeten).

Pegg

Plastpegger kan enkelt monteres fast på pappdisplayer, slik at produkter som har «pegghull» kan henges opp. Vanlig lengde på disse er 5-10-15 og 20 cm. Maks vektbelastning er ca. 1 kg.

Pe-laminat

PE-laminat ligger inne i papiret som et sjikt og overflaten er ikke belagt.

Perforering

Stansen som skal konvertere bølgepappen kan ha perforeringskniver, som er et sett med korte langsgående kniver etter hverandre med mellomrom. Når denne delen av stansen presses mot pappen, vil man få en perforering, som gjør pappen lett å rive av.

Plastpakket

Flatpakkede displayer blir pakket i krympeplast. Alle pappdelene går igjennom en maskin som varmer og krymper plasten rundt displayet, slik at det blir en håndterlig pakke med deler som er enkel å frakte med seg.

PMS

Referansesystem lansert av Pantone Matching System™ i 1963. Systemet bruker tallkoder for å identifisere farger som inneholder en unik blanding av primærfarger. Pantone-farger kan enten trykkes som spesialfarger eller konverteres til CMYK med egendefinerte fargeprofiler for å gjengi fargen så presist som mulig. Vi bruker mest PMS-farger i vår emballasjeproduksjon.

Point of sale

POS. Point of Sale. Der salget til sluttkunden foregår.

Prepakk

 • Display som fylles med produkter før det sendes til butikk. Displayet blir konstruert for dette formålet, og vil da kunne passe inn i en yttereske/transportemballasje
 • Prepakkede displayer skal som regel ikke veie mer enn 15 kg totalt med produkter, når de ikke skal fraktes på pall ut i butikk.
 • Ved høyere vekt bør displayet konstrueres og tilpasses for pall. Den totale høyden på palledisplayet inkl. pallen, skal som regel ikke overstige 120 cm, pga logistikkhensyn som transport og lagring på høytlager.

Produktlansering

Ved lansering av nye produkter i markedet blir ofte displayer benyttet for å få varen frem på gulvet i butikk for å gi økt oppmerksomhet. Gjerne i forbindelse promotering i flere medier samtidig.

Produktutvikling

Glomma Papp har sterk fokus på å utvikle gode emballasje- og displayløsninger, og har mottatt mange priser opp gjennom årene.

Prøvetrykk

Før endelig produksjon og trykking av emballasje eller et display, kan kundene få se et prøvetrykk for godkjenning. Evt. være tilstede ved trykkstart, for å forsikre seg om at trykken blir som ønsket.

Rapportlengde

Lengden på et repeterende trykkbilde/logo på et palleskjørt.

Repro

Behandling og tilrettelegging av bilder og digitale trykkfiler før trykkproduksjon.

Resirkulering

Gjenvinning av brunt papir og bølgepapp i Norge i 2019 var ca 107%.

RGB

 • Er fargesystemet som benyttes på skjermer, eller additiv fargebehandling, hvor farger oppstår når lys bli sendt ut i ulike bølgelengder. Primærfargene er Rødt, Grønt og Blått. Sekundærfargene til RGB er CMYK.
 • Når en designer jobber med et trykkunderlag for trykkproduksjon er det viktig at trykkfilen som sluttføres lagres/konverteres fra RGB (skjerm) til CMYK (trykkproduksjon) siden et trykt medie ikke kan gjengi RGB farger. Det betyr også at en skjerm heller ikke kan gjengi CMYK-farger.

Riller

En stanse består av riller for å klemme sammen pappen der pappen skal brettes.

Riss

Er den elektroniske malen som benyttes for å lage trykkunderlaget/designet. Den viser en to-dimensjonal strektegning og omriss over hvor de ulike designelementene kan plasseres (tekst, bilder, logo). Dette er en elektronisk fil som f.eks kan være en PDF-eller EPS-fil som en designer kan åpne i Adobe Illustrator (redigeringsverktøy for utvikling av trykksaker).

Sarie

Samlebetegnelse for front, sider og bakvegg for et palle-display.

Scanstar

Scanstar er en felles nordisk emballasjekonkurranse, som har vært arrangert hvert år siden 1969 av SPA, Scandinavian Packaging Assosiation.
Siden 1991 er mer enn 900 bidrag blitt bedømt av juryen. Av disse er i overkant av 200 blitt tildelt en Scanstar. Les mer.

Settpakk

Display består ofte av mange deler som skal settes sammen. For at et display skal kunne fraktes komplett til utsalgssted før det monteres, blir det settpakket i krympeplast før levering fra fabrikk.

Silketrykk

En trykkemetode vi benyttet tidligere ved displayproduksjon. Trykkfargen blir overført til pappen gjennom en stram finmasket duk, som er eksponert med en film av trykkmotivet på forhånd. Silketrykk er en gammel metode, som gir en klar og fin trykkfarge hvor det skal trykkes rene farger (PMS). Kan også trykke i CMYK. Trykkmetoden gir et grovere trykk ved trykking av bilder, enn det offset og digitaltrykk gir.

Sjaktel

Les om sjaktel

Sjokkselger

Et annet ord for display. En vareplasserer som skal fange kundens oppmerksomhet og interesse på kort tid, og få kunden til å velge ditt produkt fremfor andres. Også kalt impulsselger. Hver tredje vare som handles i butikk, gjøres på impuls.

Sliss

For å feste evt. en plakat til en bakvegg på et display, så kan den ha sliss eller slissespor, slik at det kan tres på en bakplate/vegg.

Sokkel

Den nedre delen av et gulvdisplay som holder displayet oppe. Ofte bærer sokkelen overdelen til displayet der hyllene er.

Sprengstyrke

Mål for emballasjens evne til å holde på innholdet.

Stablestyrke

Styrkeberegning på hvor mye vertikal belastning en papp kvalitet gir i en gitt konstruksjonstype.

Stand 009

Standard for optimale pakninger i dagligvarebransjen. Les mer.

Standee

Informasjonssøyle i papp.

Stanseform

Ved stansing av emballasje lages en stanseform. Se våre stanseformer.

Verktøyet som blir laget for å stanse ut formen på display eller emballasjeproduktet. Stanseverktøyet består av en finérplate med kniver der pappen skal kuttes, og riller der pappen skal foldes, (konvertering) Pris beregnes blant annet ut fra antall meter kniv som blir benyttet for å lage stansen.

Stansenummer

Hver stanse har et unikt stansenummer. Dette blir arkivert og gjør det enkelt å finne frem til rett stanse ved oppkjøring av en tidligere produksjon. Stansen er tilknyttet ordresystemet og ordrenummer, varenummer og trykknummer.

Stanset emballasje

Les om stanset emballasje

Strekkode

Koden består av smale og tykke streker og kan variere i avstand mellom hverandre. Når disse settes ved siden av hverandre danner dette komplekse tall og bokstavkombinasjoner, som kan leses og tolkes av en scanner. Denne koden kan identifisere varer og en rekke ulike informasjon om varen. Vi trykker EAN, ITF og QR-koder på alt av emballasje og display.

Styrt

Displayvariant hvor produkter «styrtes»/helles ned i en kurv/bøtte-liknende konstruksjon og ligger løst. Finnes både i store og små varianter.

Takheng

Banner eller plakater som henger fra taket i butikk.

Testliner

Brun liner bestående av resirkulert fiber

Topplem

Når displayene er ferdig pallet på en pall, så stroppes de fast til pallen. For å ikke ødelegge pappen, ligger det en topplem øverst på pallen for å stabilisere og beskytte pappen.

Transportinnlegg

Pappinnlegg som skal sikre at varene holder sin plass i displayet under transport, for å unngå at varene velter eller bli skadet.

Transporttest

Når display pakkes med varer for lagring og transport, bør det gjennomføres en transporttest for å sikre at varene ligger trygt i displayet.

Trappesjokker

Gulvdisplay med to eller flere hyller som står på skrå bak hverandre, som en trapp.

Trykknummer

Hver del i en produksjon som skal trykkes får et unikt trykknummer. Noen deler har likt trykknummer. Det betyr at de ligger på samme trykkplate som andre deler med samme nummer.

Trykklar PDF

En PDF-fil som inneholder alle fonter som skal trykkes og bilder som ikke er komprimert, slik at de får en lav oppløsning.

Trykkmetoder

Det kan tilbys følgende trykkmetoder på bølgepapp. Flexotrykk, offsettrykk, fortrykket liner (preprint), digitaltrykk.

Utsparing

Display trykkes på hvit papp. For å få hvite områder i trykken, eller hvit tekst, så trykkes det negativt hvitt. Dvs. at man har en utsparing i trykken der det skal være hvitt, og det kommer ikke trykkfarge på disse feltene.

Utstansing

Det som er igjen av ferdig konvertert og utstanset pappstykke, etter at stansen har blitt presset mot papplaten.

Vange

Brukes for å beskrive et sidestykke på en displayvegg.

Vannbrett

Når display skal beskyttes mot fuktig underlag, kan vannbrett plasseres i bunnen.Vannbrett kan være laget av massivpapp med pp-folie (plastbelegg) eller av kun plast. Vanlig ubehandlet bølgepapp kan også benyttes for ekstra beskyttelse, men vil ikke være vannbestandig.

Varenummer

Hver enkelt del på et display for et unikt varenummer, slik at det blir riktig display som produseres opp ved et opptrykk.

Vippetass

Dekorert prislapp/prisbombe i plast eller papir som kan henges/limes fast på hyller og ulike display. Den henger ofte i en tynn buet strimmel som gjør at den lett beveger seg, for å fange oppmerksomhet.

Wasteflute

Flute/bølge bestående av resirkulert fiber

Wetransfer

En gratis nett-tjeneste for å sende og motta store filer. Trykkfiler er ofte store og er dermed ikke egnet å sende pr. mail, som vil ta opp stor plass i en mail-server, evt. ikke la seg sende i det hele tatt. wetransfer.com

Whiteliner

Hvitliner bestående av jomfruelig fiber

Worldstar

The pre-eminent international award in packaging, WorldStar illustrates the continual advancement of the state of our packaging art and creates a living standard of international packaging excellence from which others may learn. WorldStars are presented only to those packages which, having already won recognition in a national competition, are compared by an expert panel of judges to similar packages from around the world. Awards are based on the judges’ consensus that a package is superior in its own right, and better in its class in execution or innovation by comparison. Les mer.

Yttereske

Ytteremballasjen til et display, evt palldisplay, eller prepakket gulv-og disk display. Bidrar til å beskytte displayet og varene under transport.