Nyheter

Riktige løsninger gir store fordeler!

Publisert: juni 17, 2021

Med riktige løsninger kan våre kunder få bedre palleutnyttelse, reduserte kostnader og bedre logistikk!

Glomma Papp har fokus på bærekraftig skogsforvaltning, natur og miljø i vår produksjon av bølge- og massivpapp. Klimaendringer er et felles samfunnsansvar og vi ønsker å utvikle våre produkter med redusert klimapåvirkning og gode bærekraftsprinsipper.

Når våre kunder leverer brukt emballasje til gjenvinning, brukes returfiberen som råstoff i produksjon av nye produkter. 100% av den innsamlede bølgepappemballasjen blir materialgjenvunnet.

Glomma Papp har mottatt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser for arbeidet vårt. God produktutvikling sikrer mot unødig vekt og svinn og optimalisering av verdikjeden og sluttproduktet for våre kunder.

Våre produktutviklere er gode på optimale løsninger med redusert materialforbruk. Med smarte og prisvinnende alternativer til rivtape, strekkfilm og riktig kvalitet i forhold til produkt, lagring og logistikk, sparer vi miljøet for både materialforbruk, avfall og transport.

Med nye løsninger får våre kunder bedre palleutnyttelse, reduserte transportkostnader og bedre logistikk. Vi jobber med utvikling av maskinoppsatte løsninger fremfor manuelt oppsatt emballasje. Enkle, maskinoppsatte løsninger reduserer forbruk av bølgepapp og effektiviserer pakkeprosessen, noe som gir våre kunder mer miljøvennlig og økonomisk emballering.

Glomma Papp tilbyr kvalitetsprodukter med både ny fiber og resirkulert materiale. Ved utvikling av en ny emballasje finner vi den rette sammensetningen for best mulig resultat med tanke på styrke og materialforbruk. Glomma Papp benytter både papir av ren ny- eller resirkulert fiber. Det er hele tiden en behovsvurdering ved tilpassing av kvalitetsalternativer, styrkekrav og tilgang.
Ved å kun bruke returfiber i produksjon av nye produkter er i motsetning til hva man skulle tro, ikke bærekraftig. Cellulosefiberen kan regenereres ca. 7-8 ganger basert på dagens industrielle teknologi og for hvert steg reduseres fiberens egenskaper. Optimalisert emballasje av 100 % resirkulert må dermed være høyere enn ved tilsvarende av nyfiber for å oppnå samme styrke, noe som øker vektandelen med 20%.

En bærekraftig og miljøvennlig løsning er altså ikke å bruke kun resirkulert materiale – det viktigste er at alle materialer i emballasje skal være fornybare.

Materialet i vår emballasje er 100% fornybart, noe vi i Glomma Papp mener burde være en selvfølge.

Ruth Nilsen

Markedssjef Emballasje

Eric Müller

Senior KAM