Policyer, certifikat och deklarationer

Genom vårt arbete för kontinuerlig förbättring har vi utarbetat några policys med höga standarder och krav som vi anser är avgörande för oss. Vi kräver att alla som är engagerade hos oss – det vill säga anställda, leverantörer av råmaterial eller utförare av tjänster åt oss – ska uppfylla minst kraven som beskrivs i policys. Vi har höga förväntningar på oss själva och alla våra leverantörer.

Utan förväntningar utvecklas vi inte!

Här är ett utdrag från våra policys:
Code of Conduct – Glomma Papp
Code of Conduct – Suppliers
HSE Policy
Human Rights Policy
Environmental Policy
Policy for extraction of minerals and conflict minerals
Anti-Bribery and Corruption Policy
Transparency Policy
ISO 9001 certificate
FSC® certificate
REACH statement
Mineral Oil Statement

Godkjenninger, sertifiseringer
og samarbeidspartnere

Glomma Papp var en av initiativtakerne til smartPACK, forløperen til Circular Packaging Cluster (CPC). CPC driver aktivt samarbeid i en sirkulær verdikjede for emballasje og emballering i Norge og har medlemmer fra hele verdikjeden.

Formålet med Fiberfokus er å bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseheving om fiberemballasje for derigjennom å fremme faktabasert budskap om dens positive betydning i en sirkulær økonomi.

Norsk Resy bidrar til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem opprettholdes. Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny brun papiremballasje som brukes i Norge.

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Glomma Papp er sertifisert i henhold til ISO 9001. Det er en standard som sikrer god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

FSC® er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. Glomma Papp er FSC®-godkjent og har godkjente leverandører.

Glomma Papp har Normpack-godkjente kvaliteter og kan tilby emballasje som er godkjent for direktekontakt med mat.

Klimapartnere er et viktig partnerskap for grønn næringsutvikling og er en samarbeidspartner for utarbeidelse og kvalitetsikring av Glomma Papp sitt klimaregnskap.

iso.org, circularpackagingcluster.no, fiberfokus.no, grontpunkt.no, fsc.org®, ri.se, resy.no, klimapartnere.no