Ansvarsfull leverantörskedja

Glomma Papp är engagerade i att främja en hållbar försörjningskedja genom hela vår verksamhet. Vi förstår att våra handlingar har en betydande påverkan på miljön och samhället runt oss, och vi tar ansvar för att minimera vår påverkan så mycket som möjligt.

Vårt tillvägagångssätt för en hållbar försörjningskedja inkluderar att arbeta nära våra leverantörer och partners för att säkerställa att de delar våra värderingar och åtaganden för hållbarhet. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och kräver att de upprätthåller höga standarder för miljömässig och social hållbarhet i sina egna verksamheter.

Vi har etablerat ett omfattande system för att spåra och övervaka våra leverantörers hållbara prestanda, och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra egna hållbarhetspraktiker. Detta inkluderar att minska vår egen miljöpåverkan genom att investera i miljövänliga teknologier, minska avfall och öka återvinning.

Vi tror att det är nyckeln till en hållbar framtid att ta ansvar för vår påverkan på miljön och samhället runt oss. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att utveckla och implementera hållbara försörjningskedjor som inte bara är ansvarsfulla, utan också lönsamma och konkurrenskraftiga.

Länk: Code of Conduct – Suppliers

 

Produktsäkerhet

Allt du behöver veta …
Pappersförpackningar används för att skydda produkter under transport och förvaring, och det är därför viktigt att se till att förpackningen är säker och pålitlig. Tillsammans med kunden går vi igenom kraven på styrka och kvalitet som förpackningen måste uppfylla. Det finns olika typer av papper och kvaliteter som kan användas till förpackningar. Det är därför viktigt att välja rätt papperskvalitet för att bygga upp kartongen, baserat på produkten som ska packas in och transporteras. Till exempel kan tyngre föremål kräva en tjockare typ av kartong för att skydda mot skador under transporten. Ett krav kan också vara att förpackningen kan komma i kontakt med livsmedel, och då finns det strikta specifika krav som måste uppfyllas för att säkerställa att livsmedlet inte förorenas av restprodukter eller kemikalier som kan finnas i återvunnet papper. Det är viktigt att se till att förpackningen är tillverkad enligt höga standarder. Kvaliteten på pappersförpackningen beror också på tillverkningsprocessen. Vi levererar produkter som är tillverkade av råmaterial från pålitliga leverantörer som använder högkvalitativa material och följer strikta kvalitetskontroller.

Våra tillverkningsprocesser är baserade på wellpappindustrins branschstandarder (Fefco.org), och vi följer Fefcos Good Manufacturing Process (GMP) i alla aspekter
av kartongtillverkningen.

Det är viktigt att noggrant överväga alla risker när man utvecklar och designar en produkt i wellpapp eller massivpapp. Pappemballage kan vara känslig för fuktighet och temperaturvariationer som kan försvaga emballaget och skada produkten inuti. Det är därför viktigt att skydda emballaget genom att använda extra skyddslager eller genom att förvara det i en torr och temperaturkontrollerad miljö.

Vi på Glomma Papp har många års erfarenhet av att utveckla och designa lösningar i samarbete med våra kunder. Därför uppmanar vi alltid våra nuvarande och framtida kunder att kontakta oss så tidigt som möjligt i processen om man står inför och ska skapa en ny design på en vara som ska förpackas med papp.

 

Hållbart miljöansvar

Återvunnen wellpapp är en värdefull och internationellt efterfrågad råvara och säljs efter sortering till pappersfabriker. Returfibern används som råmaterial i produktionen av nytt papper, som sedan blir nya wellpapplådor. 100% av insamlad wellpappemballage återvinns som material.

Sedan 1970-talet har Glomma Papp varit en föregångare inom insamling av wellpapp för återvinning, och år 1992 tog bland annat Jan Arthur Iversen på Glomma Papp initiativ till starten av Norsk Resy, då man såg ett ökande behov av att systematisera insamling och hantering hos marknadsaktörerna. Redan 1976 mottog Glomma Papp Industriens Miljöpris för sitt särskilt betydelsefulla arbete inom miljöskydd.

En god miljöprestation är grundläggande för framgången av vår verksamhet, och miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar vårt miljöansvar på allvar. I enlighet med vår miljöpolicy åtar vi oss att bli klimatneutrala, skydda naturen och biologisk mångfald och använda resurserna hållbart. Vår verksamhet bygger på en stark och ansvarsfull miljökultur, med hög
vikt på miljöledning på alla nivåer i företaget.

Läs mer om hur vi hanterar vårt miljöansvar genom vår Miljöpolicy.
Länk: Miljö-policy.

De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar. Vi vil ta vår del av ansvaret, og jobbe aktivt for å minimere vårt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden. Glomma Papp ønsker å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål og har valgt å ha hovedfokus på fem av målene:

De utvalgte målene er rettet mot både klima/miljø, økonomi og sosiale forhold. Glomma Papp vil utvikle produkter og løsninger som baseres på gode bærekraftsprinsipper. Vi vil utvikle produkter og emballasje med redusert klimapåvirkning og samarbeide med myndigheter og organisasjoner for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk.

Klimaregnskapet vårt

Glomma Papp utarbeider klimaregnskap for ha oversikt over utslipp av gasser som kan føre til økt drivhuseffekt og resultatene benyttes for vurderinger av tiltak.

Klimaregnskap for Glomma Papp 2022 kan du se her: Klimaregnskap (avinet.no)
Klimaregnskapet er utarbeidet i samarbeid med rådgivningselskapet Asplan Viak og Klimapartnere, og er i henhold til GHG Protokollen (Greenhouse Gas Protocol).