Öppenhetslagen

Öppenhetslagen syftar till att säkerställa att företag lever upp till sitt samhällsansvar genom att genomföra aktsamhetsbedömningar av sig själva och sina leverantörer, samarbetspartners och affärsförbindelser. Öppenhetslagen bygger på FN:s Global Compact som omfattar tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och anti-korruption.

Global Compact har två huvudmål: 1) Att göra de tio principerna till en del av affärsverksamheten för företag över hela världen, och 2) att främja aktiviteter och partnerskap som bidrar till att uppfylla FNs mål för hållbar utveckling.

Årsrapport
Varje år i juni månad lägger vi fram en statusrapport som beskriver hur vi har arbetat med öppenhetslagen och vilka resultat som har uppnåtts sedan föregående rapport.

Årsrapporten kan läsas här: Årsrapport 2023

Mänskliga rättigheter

Hos oss, är vi engagerade i att skydda mänskliga rättigheter i alla våra verksamheter. Vi anser att alla individer, oavsett bakgrund, förtjänar att behandlas med värdighet och respekt.

För att uppnå detta har vi implementerat en omfattande policy för mänskliga rättigheter som beskriver vårt åtagande att respektera och främja mänskliga rättigheter. Denna policy gäller inte bara för våra egna verksamheter utan även för hela vår leverantörskedja.

Vi genomför bedömningar av mänskliga rättighetspåverkan för att identifiera och förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Vi samarbetar med intressenter och övervakar vår leverantörskedja för att säkerställa efterlevnad av mänskliga rättighetsstandarder. Vi erbjuder också utbildning och kompetensutveckling till våra anställda och leverantörer för att öka medvetenheten om mänskliga
rättigheter.

Vi förstår att skyddet av mänskliga rättigheter är en kontinuerlig process och vi strävar ständigt efter sätt att förbättra vår praxis. Vi jobbar för att främja mänskliga rättigheter och identifiera områden för förbättring.

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter gäller också för våra anställda. Vi arbetar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och med respekt. Vi erbjuder rättvis lön, säkra arbetsförhållanden och möjligheter till yrkesutveckling där det är möjligt.

Vi anser att skyddet av mänskliga rättigheter inte bara är rätt, utan också avgörande för hållbarheten i vår verksamhet. Genom att skydda mänskliga rättigheter kan vi bygga förtroende med våra intressenter och bidra till en mer rättvis och jämlik värld.

Vi är stolta över framstegen vi har gjort för att främja och skydda mänskliga rättigheter, men vi erkänner också att det återstår mycket arbete att göra. Vi fortsätter att engagera oss i detta viktiga arbete och uppmanar andra att delta med oss i att skapa en mer rättvis och jämlik värld för alla.

Link: Human Rights Policy