Är du en av oss?

Glomma Papp har målet att vara ledande på vår marknad. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Om du har erfarenhet av liknande arbete eller tror att du kan stärka vår produkt får du gärna kontakta oss. Skicka information om dig själv till Roy Hegglund, eller skicka oss en öppen ansökan – kanske blir du en av oss?

Roy Hegglund 160x180 red
Personalchef

Roy Hegglund

Lämna in en ansökan

Klicka eller dra en fil till det här området för att ladda upp.