Sex goda råd för bättre display!

Få ut varorna på golvet. Avgörande moment för produktutvecklingen och fysisk användning av POS-/displaylösningar.

Trond Ludvigsen 160x180 red
Försäljningschef Display

Trond Ludvigsen


Kristine Benito 160x180 red
Display konsult

Kristine Benito


Bianca Heidenberg 160x180 red
KAM Display

Bianca Heidenberg

1. God ekonomi

När våra konstruktörer utvecklar nya POS-lösningar är det särskilt viktigt att skapa en display som stämmer överens med innehållet och varornas värde. Det är avgörande att utnyttja format och anpassa för god produktionsstruktur – även vid goda önskemål och ”krav” från både kunden och deras egen reklambyrå. Om man kan begränsa antalet delar och mängden tryck är det viktiga element för att nå ett rimligt pris i förhållande till varuvärdet.

2. Enkel installation

För att vi som tillverkare ska lyckas med produktutvecklingen är det avgörande att ta fram material med så få delar och så enkel montering som möjligt. Naturligtvis finns det många fler förutsättningar än så för en bra process, men den irritation som uppstår vid komplicerade lösningar och ”onödiga” delar gör både displayen dyr och skapar frustration för såväl kunden, säljarna och butikspersonalen. Vårt mål är att producera displaymaterial som kan monteras både snabbt och enkelt!

3. Bra facing/bra varuexponering

Om varorna ska kunna säljas enkelt måste man alltid fokusera på bra facing av produkterna. Varans form och egenskaper samt produkternas etiketter måste synas väl och ska dessutom placeras så att de är enkla att plocka och inte minst syns bra. Många displaylösningar ser fina ut när de är fyllda med varor – men det är lika viktigt att tänka på när varumängden minskar. Om man fokuserar på invändigt tryck glider varorna fram till kanten när någon vara plockas, och då är det enkelt att fylla på.

4. Optimalt blickfång av lösning i butik

Orsaken till att man vill använda en display understryker vårt huvudbudskap: ”Stärk varumärket, skapa blickfång, få fram varorna på golvet och öka försäljningen!” Det uppmärksamhetsvärde som skapas av att varorna och deras tillgänglighet triggar försäljningen på vägen mellan hyllorna i dagligvaruhandeln är en hel vetenskap. Det visuella budskapet på displayen är naturligtvis väldigt viktigt, men det kan vara lika viktigt med den form och konstruktion som displayen har. Man kan säga att om displayen har samma form och karaktär som varan krävs det ofta mindre av det verbala säljbudskapet. Detta är något våra konstruktörer är medvetna om och gärna hjälper dig som kund med.

5. God styrka, stabilitet och tekniskt bra

När displaylösningar ska konstrueras krävs det god kunskap om vilka krav som finns på transport, hos grossisten och i dagligvaruhandeln. Det gäller vikten, måtten och själva hanteringen hos mottagaren. Beroende på displayens innehåll måste man anpassa wellpappens typkvalitet för att på bästa sätt se till att den tål vikten. Dessutom ska den vara trygg och stabil så att den inte riskerar att rasa eller att någon får varor på sig. För oss som producent av denna typ av material i många år är kunskap och erfarenhet avgörande för att utveckla bra tekniska lösningar, som inte bara är bra en gång utan kan produceras om och om igen. Sådana lösningar har vi utvecklat många genom åren.

6. Anpassning till rätt varutyp och mängd

I en display ska väldigt många olika produkter med olika egenskaper exponeras. Det kan vara runda eller konformade flaskor, lätta och tunga, mjuka och hårda, självstaplande varor eller ej, några ska stå på hyllor eller i sin d-pack, olika produktmix etc. Våra produktutvecklare står inför många utmaningar i jakten på att skapa en optimal display. Därför är det mycket viktigt att man när processen inleds har varuprover som visar vilka krav som ställs på displayen. Det ger mindre osäkerhet och extraarbete, och inte minst gör det att kunden sparar tid och kan få bästa möjliga resultat. Våra konstruktörer kan då också enkelt avgöra om den önskade varumängden bör justeras eller önskemålet om displayens form bör anpassas på något annat sätt i förhållande till den totala budgeten, placeringen i butik eller krav på varan.