Emballageguiden

Utifrån ditt definierade behov utvecklar våra konstruktörer och formgivare förslag till emballagelösningar. Viktiga arbetsförutsättningar är typen av användningsområde, nödvändig bärförmåga och total logistik.

En bra lösning är genomtänkt in i minsta detalj och tar hänsyn till särskilda utmaningar som exempelvis fukt eller särskilt tunga produkter. Emballagelösningen ska även vara kostnadseffektiv genom att uppfylla funktionsbehovet samtidigt som den kan produceras till en låg kostnad. Dessutom ska den kunna transporteras på pall med ett optimalt antal. Allt butiksmaterial ska vara utformat enligt avtalade mått, och lösningen ska främja försäljningen så att den bidrar till ett bra slutresultat.

1. Viktigt att tänka på innan!

Vi avtalar ett möte och ber dig fundera på en del viktiga punkter så att vi kan jobba så effektivt som möjligt.

Vad ska emballagen användas till?

 • transport och utskick, förvaring, skydd etc.
 • främja försäljningen
 • fackmiljö

Finns det särskilda saker att ta hänsyn till?

 • användningsområden
 • klimat
 • luftfuktighet
 • logistik och transport
 • vikt och bärförmåga
 • pallanpassning
 • öppningsmekanismer
 • miljö
 • butikspersonal

Hur ser det ut med designen?

 • typen av tryck
 • antalet färger
 • produktkommunikation

2. Idé- och designfas

I denna fas arbetar vi med idéer till emballagelösningar. Våra formgivare och konstruktörer är duktiga specialister med kompetens inom framställning av säljande och kostnadseffektiva lösningar i wellpapp och kartong. Många av våra kunder väljer därför att låta oss göra hela jobbet: idé, konstruktion, design, produktion och leverans. Om du vill att en reklambyrå eller egna medarbetare ska utarbeta lösningar är det bra om du går igenom vår checklista innan vi tar fram tryckunderlaget för produktion.

3. Utveckling av tryckunderlag

Fasen för presentation, korrektur och godkännande. Vi presenterar olika lösningar. Eventuella korrektur görs, och vi samarbetar tätt med dig som kund för att hitta den bästa lösningen. Dummies bör testas med produkter innan slutgiltigt godkännande från båda parter. Vid behov genomförs ett transporttest.

Original för flexotryck

Utformning och färdigställande av original för flexotryck kräver mycket kunskap om metodens möjligheter och begränsningar. Läs mer om original för tryck.

4. Produktion och leverans

Efter godkännandet registreras ordern, och leveranstid och -plats avtalas. Leveranstiden är 3–6 veckor från godkänt tryckunderlag, beroende på typen av emballage och tryck. Vår produktion sker i enlighet med gällande NS-EN ISO 9001-procedurer.

Emballageguiden

Utifrån ditt definierade behov utvecklar våra konstruktörer och formgivare förslag till emballagelösningar. Viktiga arbetsförutsättningar är typen av användningsområde, nödvändig bärförmåga och total logistik.

En bra lösning är genomtänkt in i minsta detalj och tar hänsyn till särskilda utmaningar som exempelvis fukt eller särskilt tunga produkter. Emballagelösningen ska även vara kostnadseffektiv genom att uppfylla funktionsbehovet samtidigt som den kan produceras till en låg kostnad. Dessutom ska den kunna transporteras på pall med ett optimalt antal. Allt butiksmaterial ska vara utformat enligt avtalade mått, och lösningen ska främja försäljningen så att den bidrar till ett bra slutresultat.

1. Viktigt att tänka på innan!

Vi avtalar ett möte och ber dig fundera på en del viktiga punkter så att vi kan jobba så effektivt som möjligt.

Vad ska emballagen användas till?

 • transport och utskick, förvaring, skydd etc.
 • främja försäljningen
 • fackmiljö

Finns det särskilda saker att ta hänsyn till?

 • användningsområden
 • klimat
 • luftfuktighet
 • logistik och transport
 • vikt och bärförmåga
 • pallanpassning
 • öppningsmekanismer
 • miljö
 • butikspersonal

Hur ser det ut med designen?

 • typen av tryck
 • antalet färger
 • produktkommunikation

2. Idé- och designfas

I denna fas arbetar vi med idéer till emballagelösningar. Våra formgivare och konstruktörer är duktiga specialister med kompetens inom framställning av säljande och kostnadseffektiva lösningar i wellpapp och kartong. Många av våra kunder väljer därför att låta oss göra hela jobbet: idé, konstruktion, design, produktion och leverans. Om du vill att en reklambyrå eller egna medarbetare ska utarbeta lösningar är det bra om du går igenom vår checklista innan vi tar fram tryckunderlaget för produktion.

3. Utveckling av tryckunderlag

Fasen för presentation, korrektur och godkännande. Vi presenterar olika lösningar. Eventuella korrektur görs, och vi samarbetar tätt med dig som kund för att hitta den bästa lösningen. Dummies bör testas med produkter innan slutgiltigt godkännande från båda parter. Vid behov genomförs ett transporttest.

Original för flexotryck

Utformning och färdigställande av original för flexotryck kräver mycket kunskap om metodens möjligheter och begränsningar. Läs mer om original för tryck.

4. Produktion och leverans

Efter godkännandet registreras ordern, och leveranstid och -plats avtalas. Leveranstiden är 3–6 veckor från godkänt tryckunderlag, beroende på typen av emballage och tryck. Vår produktion sker i enlighet med gällande NS-EN ISO 9001-procedurer.