Vad är solidpapp

Solidpapp är ett material som används till transportemballage för produkter där det ställs krav på hållbarhet mot fukt och ”seghet” förutom staplingen. Bra exempel är emballage för primärnäringen, alltså lantbruk och fiske.

Solidpapp – när förhållandena kräver det

När förhållanden blir tuffare är Solidpapp ofta det bästa alternativet. Detta gäller särskilt i situationer där produkten ska skyddas mot:

  • en fuktig miljö
  • kyla
  • temperatursvängningar
  • yttre påverkan (t.ex. produkter för bygg och anläggning)

Solidpapp produceras med papper i flera lager (PE-laminat eller papper med PE-beläggning) för att skydda produkten mot fukt samt klara av utmaningarna i samband med transport och förvaring. Kartongemballage används ofta för packning av fisk, frukt och grönt och för emballering av produkter för bygg och anläggning, där emballaget utsätts för yttre påverkan och måste tåla mycket.

Solidpapp är ett stabilt material och definieras gärna enligt ytvikten (g/m2). Den kan också benämnas efter tjockleken, och området sträcker sig från ca 0,8 till 3,0 mm (eller från 500 till 2 000 g/m2).

Produktion av solidpapp är en kall process, och skikten limmas ihop med ett våtstarkt PVA-lim. Detta innebär att många typer av material kan klistras mot eller mellan skikten i solidpappen. Tillsammans med bra utformningsmöjligheter är kartong därmed ett allsidigt emballagematerial som kan skräddarsys för ändamålet.