Kodöversikt emballage

Det finns alltid ett behov av färdigproducerade papplådor i olika storlekar, så kallat standardemballage. För att uppfylla alla behov har vi tagit fram ett sortiment som bland annat innehåller postlådor, lådor för pall, flyttlådor, burkar och containrar. Klicka i menyn nedan för att se vårt kompletta sortiment. Du kan också skicka oss en förfrågan via länken till höger. Då är det bra om du besvarar några korta frågor så att vi kan svara på din förfrågan på bästa möjliga sätt.

1000

Stansat vanligt bokomslag.
Lättpackat bokomslag av den vanligaste typen.

1000 3d 1000 2d

1005

Stansat bokomslag, barnebok med extra kant.
Barnboksomslag med extra kant runt kortsidorna.

1005 3d 1005 2d

1010 

Stansat bokomslag, barnbok.
Barnboksomslag av den enklaste typen.

1010 3d 1010 2d

1015

Stanset bokomslag, snorre.
Bokomslag, stark typ.

1015 3d 1015 2d

1020

Stansat bokomslag, snorre med låstappar.
Bokomslag, stark typ.

1020 3d 1020 2d

1025

Stansat bokomslag, snorre med konvolutlås.
Bokomslag, stark typ med konvolutlås.

1025 3d 1025 2d

1030

Stansat bokomslag.
Maskinmonterat bokomslag.

1030 3d 1030 2d

1035

Stansat bokomslag.
Bokomslag, enkel typ.

1025 3d 1025 2d

1040

Stansat bokomslag, enkelt med konvolutlås.
Bokomslag, lätt typ.

1040 3d 1040 2d

1045

Stansat bokomslag, förstärkta hörn. 
Bokomslag med extra skydd i hörnen.

1045 3d 1045 2d

1050

Stansat ringpärmomslag.
Bokomslag, konad typ. Finns som standardemballage i standardringpärmstorlek.

1050 3d 1050 2d

1055

Stansad bokkassett.
Bokkassett för förvaring eller skydd av en eller flera böcker.

1055 3d 1055 2d

1056

Stansad bokkassett.
Bokkassett för förvaring eller skydd av en eller flera böcker.

1056 3d 1056 2d

1059

Stansat bokomslag, NKS-typ.
Omslag som kan användas på egen hand om inte innehållet fylls helt.

1059 3d 1059 2d

1060

Stansat bokomslag.

1060 3d 1060 2d

1061

Stansat omslag med diagonala spår. 
Omslag anpassat för packning med och utan jigg.

1061 3d 1061 2d

1065

Stansat bokomslag snorre med extra överlägg.
Bokomslag, stark typ med extra överlägg vid låsning.

1065 3d 1065 2d

1067

Stansat kalenderomslag.
Omslag enklast möjligt. Lätt typ.

1067 3d 1067 2d

1069

Stansat bokomslag.
Omslag som kan användas utan att innehållet fylls helt. Konvolutlås och förstärkta hörn.

1069 3d 1069 2d

1071

Stansat omslag.
Omslag som täcker flera höjder. Finns som standardemballage i två olika storlekar.

1071 3d 1071 2d

1073

Stansat bokomslag enkelt special.
Enkel lätt typ med speciallås.

1073 3d 1073 2d

2000

 Låda utan toppflik.
Öppen låda av vanlig typ.

2000 3d 2000 2d

2001

 Låda utan bottenflikar.
Låda med lock av vanlig typ.

2001 3d 2001 2d

2010

 Låda där längsflikarna möts.
Låda av vanligaste typen.

2010 3d 2010 2d

2011

 Låda med utvändig limflik där längsflikarna möts.
Låda av vanligaste typen. Med utvändig limflik.

2011 3d 2011 2d

2012

 Låda med extra spår på höjden.
Öppen låda av vanlig typ. Med extra spår kan den varieras på höjden.

2012 3d 2012 2d

2020

 Låda där längsflikarna överlappar delvis.
Låda där överlappet i millimeter måste anges.

2020 3d 2020 2d

2030

 Låda där längsflikarna överlappar helt.
Låda med fullständig överlappning ger bättre styrka.

2030 3d 2030 2d

2040

 Låda med längsflikar och kortflikar som möts.
Låda som är slät invändigt.

2040 3d 2040 2d

2050

 Låda där längsflikarna överlappar delvis och kortflikarna möts.
Låda som är slät invändigt med överlappande längsflikar.

2050 3d 2050 2d

2070

 Låda med sex fack.
Stansad typ med fackindelning för sex enheter.

2070 3d 2070 2d

2080

 Låda med sex fack
Spårad slitsad typ med fackindelning för sex enheter.

2080 3d 2080 2d

2090

 Låda med tvärbalkar upptill.
Öppen låda med tvärbalkar upptill för stapling.

2090 3d 2090 2d

2100

 Stansad låda med helt lock och hel botten.
Stansad låda med helt lock i båda ändar som ger bara hela sidor. Detta ger bra exponeringsmöjligheter för tryck.

2100 3d 2100 2d

2110

 Stansad låda med helt lock och hel botten.
Stansad låda med helt lock i båda ändar som ger bara hela sidor. Detta ger bra exponeringsmöjligheter för tryck.

2110 3d 2110 2d

2120

 Stansad låda med lådflikar i botten och helt lock.
Lådflikar i botten, helt lock som kan öppnas och stängas flera gånger.

2120 3d 2120 2d

2140

 Låda med nedviksflikar på toppen.
Låda med nedviksflikar på toppen som ger bättre styrka runt ovankanterna.

2140 3d 2140 2d

2150

 Stansad låda med flikbotten och helt lock.
Stansad låda som kan stängas utan tejp och lim etc.

2150 3d 2150 2d

2151

 Stansad låda med specialflikbotten och helt lock.
Stansad låda som kan stängas utan tejp och lim etc.

2151 3d 2151 2d

2160

 Stansad låda med flikbotten och lådflikar på toppen.
Stansad låda med botten som kan låsas mekaniskt utan tejp och lim etc.

2160 3d 2160 2d

2161

 Stansad låda med specialflikbotten och lådflikar på toppen.
Stansad låda med botten som kan låsas mekaniskt utan tejp och lim etc. Lådan kan köras inline (Emba) med rundstans.

2161 3d 2161 2d

2170

 Stansad låda med flikbotten och bärhandtag på toppen.
Kan användas som presentask. OBS: Kan inte staplas.

2170 3d 2170 2d

2171

 Stansad låda med flikbotten och bärhandtag på toppen.
Kan användas som presentask. OBS: Kan inte staplas.

2171 3d 2171 2d

2180

 Låda med speciallås på toppen.
Låda som kan låsas på toppen utan tejp eller lim etc. Fullständig överlappning i botten ger bättre styrka.

2180 3d 2180 2d

2250

 Stansad låda med självstängande botten och lådflikar på toppen.
Lådask med förstärkt botten. Används ofta som flyttkartong.

2250 3d 2250 2d

2260

 Stansad låda med diagonala spår i botten och på toppen.
Lådan är stabilare tack vare konstruktionen. Kan köras inline med rundstans.

2260 3d 2260 2d

2261

 Stansad låda med diagonala spår i botten och på toppen.
Lådan kan enkelt stängas och låsas utan lim och tejp etc. OBS: Kan inte låsas om innehållet fyller hela lådan.

2261 3d 2261 2d

2270

 Stansad låda med extraflikar i botten och på toppen.

2270 3d 2270 2d

2280

 Låda med mellanvägg.
Mellanväggen kan användas som avskiljare eller som förstärkning.

2280 3d 2280 2d

2290

 Låda med mellanväggar.

2290 3d 2290 2d

2300

 Spårat slitsat omslag med lådflikar i ändarna.
Materialbesparande alternativ till vanligt spårat slitsat omslag.

2300 3d 2300 2d

2400

 Stansad låda, sexkantig med bärhandtag på toppen.
Hög exponeringsfaktor. Sex kanter förhindrar att emballaget blir intryckt..

2400 3d 2400 2d

2450

 Stansad låda, sexkantig med bärhandtag på toppen.
Hög exponeringsfaktor. Sex kanter förhindrar att emballaget blir intryckt.

2450 3d 2450 2d

2500

 Container, spårad och slitsad med nedvik i fronten.
Vanlig pallcontainer med nedvikbar front för enklare fyllning och tömning. Standardemballage i 1/1- och 1/2-pall.

2300 3d 2300 2d

2800

 Sarie för limning.
Spårad eller stansad sarie. Limmad eller stiftad.

2800 3d 2800 2d

3000

 Spårad, slitsad låda + lock, slitsat från långsidan.
Den vanligaste typen av spårad, slitsad låda och lock.

3000 3d 3000 2d

3010

 Spårad, slitsad låda + lock, slitsat från kort- och långsidan.
Spårad och slitsad konstruktion där lådan och locket har slitsarna på var sitt håll.

3010 3d 3010 2d

3020

 Låda + lock för tejpning i hörnen.
Låd- och locklösning som måste tejpas i hörnen. Lådan är slät invändigt.

3020 3d 3020 2d

3030

 Stansad låda + lock med diagonala spår.
Limmad låda och lock som enkelt kan plattas till efter användning.

3030 3d 3030 2d

3040

 Stansad låda + lock marathonlimmad.
Marathonlimmad låda och lock. Levereras färdiglimmad och hopvikt.

3040 3d 3040 2d

3060

 3060 Spårad och slitsad låda och lock med liten höjd.
Skokartongstyp. Locket har liten höjd. Bäst på plattstans.

3060 3d 3060 2d

3070

 Stansad låda och lock med ögellås.
Lösning med mekanisk låsning i hörnen. Versioner av denna kan lyftas i maskin.

3070 3d 3070 2d

3080

 Stansad låda och lock med diagonalspår på flikarna..
Lösning med flikarna utvändigt och diagonalspår. Kan inte maskinlimmas.

3080 3d 3080 2d

3090

 Stansad låda + lock med diagonala spår.
Lösning som lyfts utan slitsar. Lyft är den tät. Standard i några storlekar i kartong (flygfraktlådor).

3090 3d 3090 2d

3100

 Spårad och slitsad låda och lock med sarie.
Består av tre delar. Man kan exempelvis använda samma ask och lock och ha olika höjd på sarien mellan.

3100 3d 3100 2d

3110

 Spårad och slitsad låda och lock som möts med sarie mellan.
Konstruktionen består av tre delar.

3110 3d 3110 2d

3120

 Låda utan toppflikar + spårat och slitsat lock.
Låd- och locklösning.

3120 3d 3120 2d

3130

 Låda med korta flikar + spårad och slitsad låda och lock.

3130 3d 3130 2d

3140

 Stansad låda och lock med sarie mellan.
Består av tre delar. Lådan och locket är stansade.

3140 3d 3140 2d

3200

 Teleskoplåda.
Två lådor som tillsammans blir en teleskoplåda för att kunna fånga upp höjdskillnader i innehållet.

3200 3d 3200 2d

3210

 Teleskoplåda med flikbotten och -topp.
Fliklåda och lock som tillsammans blir en teleskoplåda.

3210 3d 3210 2d

3220

 Stansad låda och lock med överlägg och diagonala hörn.
Tät låd- och locklösning som låses mekaniskt i hörnen.

3220 3d 3220 2d

3230

 Stansad låda och lock med överlägg och diagonala hörn.
Tät låd- och locklösning som låses mekaniskt i hörnen.

3230 3d 3230 2d

3250

 Låda med spårad och slitsad låda och lock. Special.

3250 3d 3250 2d

3300

 Stansad låda med överlägg på kortsidan, lock med överlägg på långsidan.
Bra staplingsstyrka och skydd.

3300 3d 3300 2d

3310

 Spårad och slitsad låda och lock med överlägg.
Lösningen där lådan har överlägg på kortsidan och locket på långsidan.

3310 3d 3310 2d

3500

 Åttkantad låda och lock med sarie mellan.
Lock och låda måste stansas och stiftas.

3500 3d 3500 2d

3510

 Åttkantad låda och lock självlåsande med sarie mellan.
Låda och lock är stansade och har mekanisk låsning.

3510 3d 3510 2d

4010

 Spårat, slitsat och stansat omslag.
Omslag med lite skydd i hörnen.

4010 3d 4010 2d

4020

 Spårat, slitsat och stansat omslag där flikarna möts.
Omslag med lite skydd i hörnen.

4020 3d 4020 2d

4030

 Spårat, slitsat och stansat omslag med stötkuddar.
Omslag med stötkuddar för skydd av hörnen.

4030 3d 4030 2d

4040

 Spårat omslag. Två spårade plattor.
Omslag bestående av två delar – spårade plattor. Ett prisvärt alternativ för små serier.

4040 3d 4040 2d

4050

 Spårat omslag. Tre spårade plattor.
Omslag bestående av tre delar – spårade plattor. Ett prisvärt alternativ för små serier.

4050 3d 4050 2d

4060

 Stansad inplastning.
Maskinmonterad. Allmän kod för alla inplastningar utan hänsyn till packmaskinstyp.

4060 3d 4060 2d

4070

 Stansad maskinmonterad skiva med avklippta hörn..
De avklippta hörnen gör att eventuell krympfilm inte rivs så mycket.

4070 3d 4070 2d

4071

 Stansad maskinmonterad skiva med avklippta hörn.
De avklippta hörnen gör att eventuell krympfilm inte rivs så mycket.

4071 3d 4071 2d

4090

 Stansat och slitsat omslag.
Omslag med flera lager papp i alla hörn. Effektiv produktion.

4090 3d 4090 2d

4091

 Spårad och slitsad platta utan spår på flikarna.
Omslag utan spår på flikarna används vid stora storlekar för att effektivisera produktionen.

4091 3d 4091 2d

4095

 Spårat, slitsat och stansat omslag.
Omslag där flikarna möts.

4095 3d 4095 2d

4100

 Spårat och slitsat omslag.
Omslag som ger bra skydd i ändarna. För att ta bort den ena kortfliken krävs extra moment i produktionen.

4100 3d 4100 2d

4110

 Spårat och slitsat omslag.
Spårat och slitsat omslag med svepet mitt på bredden.

4110 3d 4110 2d

4120

 Spårat, slitsat och stansat omslag.
Företrädelsevis stansat omslag som eventuellt kan lyftas i jigg.

4120 3d 4120 2d

4130

 Spårat, slitsat och stansat omslag.
Företrädelsevis stansat omslag.

4130 3d 4130 2d

4150

 Stansat omslag.
Kan användas i jigg.

4150 3d 4150 2d

4160

 Stansat omslag.
Kan användas i jigg.

4160 3d 4160 2d

4165

 Stansad låda med bärhandtag.
Stansad låda med bärhandtag mitt på locket. Används mycket som kaklåda.

4165 3d 4165 2d

4200

 Stansad låda..
Stansad maskinlyft låda med helt lock med mittsticksflik.

blank

4201 

Stansad låda med utvändigt limmat lock.
Stansad maskinlyft låda med helt lock som förseglas med lim utvändigt på fronten.

4201 3d 4201 2d

4202

 Stansad låda med utvändigt limmat lock.
Stansad maskinlyft låda med helt lock som förseglas med lim utvändigt på fronten och på sidorna.

4202 3d 4202 2d

4205

 Stansad låda med helt lock.
Stansad handmonterad låda med mekanisk låsning. Helt lock med nedsticksflik.

4205 3d 4205 2d

4210

 Stansad låda med helt lock.
Stansad handmonterad låda med mekanisk låsning. Helt lock med nedsticksflik.

4210 3d 4210 2d

4211

 Stansad låda med helt lock och flikar på locket.
Stansad handmonterad låda med mekanisk låsning. Helt lock med invändiga flikar på alla sidor.

4211 3d 4211 2d

4212

 Stansad låda med helt lock, flikarna låses i fronten.
Stansad handmonterad låda med mekanisk låsning. Helt lock med flikar som låses i fronten.

4212 3d 4212 2d

4220

 Stansad skiva.
Stansad handmonterad skiva som låses mekaniskt. Kan även lyftas med jigg för hand.

4220 3d 4220 2d

4221

 Stansad skiva med fyra dubbelspår.
Stansad handmonterad skiva med överlägg på alla sidor. Låses mekaniskt.

4221 3d 4221 2d

4225

 Stansad låda åttkantig.
Stansad åttkantig låda. Flera hörn ger bättre staplingsstyrka.

4225 3d 4225 2d

4230

 Stansad skiva.
Stansad handmonterad skiva. Överlägg på långsidorna.

4230 3d 4230 2d

4240

 Stansad skiva med förstärkta hörn.
Stansad handmonterad skiva. Extra förstärkning i hörnen.

4240 3d 4240 2d

4241

 Stansad skiva med förstärkta hörn.
Stansad handmonterad skiva. Extra förstärkning i hörnen.

4241 3d 4241 2d

4250

 Stansad skiva med fyra dubbelspår och förstärkta hörn.
Stansad handmonterad skiva. Överlägg på alla sidor och förstärkning i hörnen.

4250 3d 4250 2d

4251

 Stansad skiva med fyra dubbelspår och förstärkta hörn.
Stansad handmonterad skiva. Överlägg på alla sidor och förstärkning i hörnen.

4251 3d 4251 2d

4260

 Stansad låda.
Stansad handmonterad låda med överlägg i fram.

4260 3d 4260 2d

4261

 Stansad låda.
Stansad handmonterad låda med urtag och överlägg i fram.

4261 3d

4270

 Stansad låda.
Stansad handmonterad låda.

4270 3d 4270 2d

4271

 Stansad låda.
Stansad handmonterad låda med förstärkta hörn.

4271 3d 4271 2d

4272

 Stansad låda med förstärkta hörn och ändar.
Stansad handmonterad låda med förstärkta hörn och dubbla flikar i locket.

4272 3d 4272 2d

4275

 Stansad låda med skiva och perforering i locket.
Kombinerat transport- och exponeringsemballage. Handmonterad med mekanisk låsning.

4275 3d 4275 2d

4276

 Stansad låda med skiva och perforering i locket.
Kombinerat transport- och exponeringsemballage. Handmonterad med mekanisk låsning. Lådan är sned baktill. Används för produkter som inte kan stå av egen kraft.

4276 3d 4276 2d

4280

 Stansad låda med överlägg, självlåsande.
Stansad handmonterad låda med mekanisk låsning.

4280 3d 4280 2d

4300

 Stansad bärlåda med överlägg på alla sidor.
Handmonterad, självlåsande bärlåda.

4300 3d 4300 2d

4310

 Stansad låda.
Handmonterad, självlåsande bärlåda med tvärbalkar på alla sidor.

4310 3d 4310 2d

4320

 Stansad grönsakslåda.
Stark, handmonterad, självlåsande bärlåda med tvärbalkar på långsidorna. Sneda hörn invändigt ger bra staplingsstyrka.

4320 3d 4320 2d

4321

 Stansad grönsakslåda.
Stark, handmonterad, självlåsande bärlåda med tvärbalkar på långsidorna. Sneda hörn invändigt ger bra staplingsstyrka.

4321 3d 4321 2d

4325

 Svensk jordgubbslåda.
Stark, handmonterad, självlåsande bärlåda med tvärbalkar på alla sidor.

4325 3d 4325 2d

4340

 Stansad bärlåda för stiftning.
Handmonterad bärlåda med tvärbalkar på alla sidor. Manuellt monterad och stiftad.

4340 3d 4340 2d

4350

 Stansat tråg med staplingsöglor.
Handmonterat tråg med överlägg på kortsidorna och staplingsöglor.

4350 3d 4350 2d

4351

 Stansat tråg med staplingslister och staplingsöglor.
Handmonterat tråg med tvärbalkar på kortsidorna, staplingsöglor och utstansning eventuellt på båda långsidorna.

4351 3d 4351 2d

4352

 Stansat tråg med staplingslister och staplingsöglor.
Handmonterat tråg med tvärbalkar på kortsidorna, staplingsöglor och urtag i fram.

4352 3d 4352 2d

4353

 Stansad bärlåda med överlägg på alla sidor.
Handmonterad, självlåsande bärlåda.

4353 3d 4353 2d

4354

 Stansad låda.
Handmonterad, självlåsande bärlåda med tvärbalkar på alla sidor.

4354 3d 4354 2d

4360

 Stansat tråg med staplingslister och staplingsöglor.
Stansat handmonterat tråg med tvärbalkar på långsidorna och staplingsöglor.

4360 3d 4360 2d

4370

 Stansad låda.
Stansad, handmonterad, självlåsande låda.

4370 3d 4370 2d

4410

 Stansad låda med helt lock.
Sätts ihop med hjälp av lim/stift.

4410 3d 4410 2d

4420

 Stansad låda med helt lock.
Låses med öglelås på kortsidorna.

4420 3d 4420 2d

4430

 Stansat lådomslag.
Handmonterad låda med helt lock. Konstruktionen ger god styrka.

4430 3d 4430 2d

4440

 Stansat lådomslag.
Handmonterad låda med helt lock.

4440 3d 4440 2d

4450

 Stansad låda med öglelås.
Handmonterad eller jigglyft låda med öglelås på kortsidorna.

4450 3d 4450 2d

4460

 Stansad skiva.
Stansad skiva med indelning för glasburkar, bägare, boxar etc.

4460 3d 4460 2d

4465

 Stansad skiva
Skiva med hål anpassade för boxar.

4465 3d 4465 2d

4470

 Stansad låda.
Handmonterad låda med helt lock och hel botten.

4470 3d 4470 2d

4500

 Stansad marathonlåda.
Stansad marathonlåda. Måste limmas eller stiftas.

4500 3d 4500 2d

4510

 Stansad marathonlimmad låda.
Automatlyft limmad marathonlåda.

4510 3d 4510 2d

4520

 Spårad och slitsad låda.
Handmonterad, jigglyft eller maskinlyft låda. Måste limmas eller stiftas. Stansas hos oss.

4520 3d 4520 2d

4521

 Stansat tråg med konformade staplingsöglor.
Tråg som kan lyftas manuellt och stiftas eller maskinlyfts.

4521 3d 4521 2d

4525

 Stansat tråg med staplingsöglor i hörnen.
Passar bäst för lyft i maskin.

4525 3d 4525 2d

4530

 Spårad och slitsad låda.
Handmonterad, jigglyft eller maskinlyft låda. Måste limmas eller stiftas. Stansas hos oss.

4530 3d 4530 2d

4535

 Stansad skiva.
Handmonterad skiva med mekanisk låsning. Materialbesparande.

4535 3d 4535 2d

4540

 Spårad och slitsad låda.
Stark handmonterad låda med överlägg på kortsidorna. Lådan stansas hos oss.

4540 3d 4540 2d

4550

 Spårad och slitsad låda.
Stark handmonterad låda med överlägg på långsidorna. Lådan stansas hos oss.

4550 3d 4550 2d

4560

  Stansad låda.
Låda med diagonala hörn och helt lock.

4560 3d 4560 2d

4561

 Stansad låda.
Handmonterad låda med staplingsöglor.

4561 3d 4561 2d

4562

 Stansad låda.
Handmonterad låda med helt lock. Låses utvändigt i hörnen.

4562 3d 4562 2d

4570

 Stansad låda.
Handmonterad eller maskinlyft låda med öglelås på långsidorna.

4570 3d 4570 2d

4580

 Stansad låda.
Låda utan flikar. Måste tejpas i hörnen.

4580 3d 4580 2d

4585

 Stansat hörnskydd.
Handmonterat, måste limmas eller stiftas.

4585 3d 4585 2d

4600

 Stansad maskinmonterad skiva.
Maskinlyft och måste limmas.

4600 3d 4600 2d

4601

 Stansad maskinmonterad skiva.
Maskinlyft och måste limmas.

4600 3d 4601 2d

4602

 Stansad maskinmonterad skiva.
Maskinlyft och måste limmas.

4602 3d 4602 2d

4607

 Stansad maskinmonterad låda.
Maskinlyft låda med god styrka.

4607 3d 4607 2d

4650

 Stansad maskinmonterad lantbrukslåda.
Maskinlyft lantbrukslåda. Bra att stapla.

4650 3d 4650 2d

4700

 Stansad låda.
Stansad handmonterad låda med god styrka.

4700 3d

4710

 Stansad låda.
Stansad handmonterad låda med god styrka. Locket låses i fram.

4710 3d 4710 2d

4720

 Stansad låda.
Stansad handmonterad låda med god styrka. Dubbelt och helt lock.

4720 3d 4720 2d

4750

 Stansad låda. Arkivlåda.
Stansad och handmonterad arkivlåda.

4750 3d 4750 2d

4800

 Stansad skiva.
Stansad maskinmonterad skiva med hål för produkter.

4800 3d 4800 2d

4801

 Stansad skiva.
Stansad maskinmonterad skiva med hål för produkter.

4801 3d 4801 2d

4850

 Stansad konformad låda.
Stansad, handmonterad konformad låda. Kräver mellanlägg om den ska staplas. (tårtor)

4850 3d 4850 2d

4900

 Stansad låda, för bägarlimning.
Stansad konformad låda med konformat lock med låsning.

4900 3d 4900 2d

7000

 Stansad låda med bottom infold.
Stansad låda med bottom infold utan toppflikar. Enkel att montera. Självlåsande.

7000 3d 7000 2d

7001

 Stansad låda med bottom infold med hel botten.
Stansad låda med bottom infold, hel botten utan toppflikar. Enkel att montera. Självlåsande.

7001 3d 7001 2d

7010

 Stansad låda med bottom infold.
Stansad låda med bottom infold, hel botten med 2010-toppflikar. Enkel att montera. Självlåsande och tejp.

7010 3d 7010 2d

7011

 Stansad låda med bottom infold, display.
Stansad låda med bottom infold, hel botten med displayfunktion. Enkel att montera. Självlåsande.

7011 3d 7011 2d

7030

 Stansad låda med bottom infold, hel botten och fullständiga toppflikar.
Stansad låda med bottom infold, hel botten med 2030-toppflikar. Enkel att montera. Självlåsande och tejp.

7030 3d 7030 2d

7110

 Stansad låda med bottom infold-botten och 2010-toppflikar.
Stansad låda med bottom infold-botten med 2010-toppflikar. Enkel att montera. Självlåsande och tejp.

7110 3d 7110 2d

7120

 Stansad låda med bottom infold-botten och 2040-toppflikar.
Stansad låda med bottom infold-botten och 2040-toppflikar. Långflikar och kortflikar möts. Självlåsande och tejp.

7120 3d 7120 2d

7130

 7130 Stansad låda med bottom infold-botten med helt lock.
Stansad låda med bottom infold-botten med helt lock. Självlåsande.

7130 3d 7130 2d

7135

 Stansad låda med bottom infold och burkhandtag.
Stansad låda med bottom infold med burkhandtag. Självlåsande. Kan inte staplas.

7135 3d 7135 2d

7140

 Stansad låda och lock.
Stansad låda och lock med bottom infold. Självlåsande.

7140 3d 7140 2d

7145

 Stansad låda med dubbel bottom infold.
Stansad låda med bottom infold och bärhandtag. Självlåsande.

7145 3d 7145 2d

7150

 Stansad låda med bottom infold och utrymmesindelning.
Stansad låda med bottom infold och sex delutrymmen. Självlåsande och tejp. Passar till flaskor.

7150 3d 7150 2d

7160

  Stansad låda med bottom infold, en skiljevägg och helt lock.
Stansad låda med bottom infold, en skiljevägg och helt lock. Självlåsande.

7160 3d 7160 2d

7170

 Stansad låda med bottom infold, 6-pack.
Stansad låda med bottom infold, 6-pack bärlåda. Passar till flaskor. Självlåsande.

7170 3d 7170 2d

7180

 Stansad låda med marathon.
Stansad låda med marathon med övertäckta sidor. Självlåsande.

7180 3d 7180 2d

7470

 Stansad låda med marathon och helt lock.
Stansad låda med marathon, helt lock och diagonaler på kort- och långsidan. Självlåsande.

7470 3d 7470 2d

7480

 Stansad låda med marathon och helt lock.
Stansad låda med marathon, helt lock och diagonaler på kortsidan. Självlåsande.

7480 3d 7480 2d

7510

 Stansad låda med inlägg och marathon.
Stansad låda med marathon och hålurtag för produkter. Självlåsande, enkel att montera.

7510 3d 7510 2d

7520

 Stansad låda/omslag för glas.
Stansat handmonterat emballage för glas.

7520 3d 7520 2d

7590

 Stansad låda och lock i en del.
Stansad låda och lock i en del med fyrpunkts marathonlimning.

7590 3d 7590 2d

7600

 Stansad låda och lock i en del.
Stansad låda och lock i en del med sexpunkts marathonlimning.

7600 3d 7600 2d

7610

 Stansad låda och lock i en del.
Stansad låda och lock i en del med sexpunkts marathonlimning. Lägre lock än låda.

7610 3d 7610 2d

7700

 Stansat tråg.
Stansat tråg. Marathonlimning. Utstansat på samtliga fyra sidor.

7700 3d 7700 2d

7710

 Stansat tråg med förstärkta hörn.
Stansat tråg. Marathonlimning. Utstansat på samtliga fyra sidor. Förstärkta hörn.

7710 3d 7710 2d

7720

 Stansat tråg med konformad kortsida.
Stansat tråg. Marathonlimning. Konformade kortsidor. Självlåsande.

7720 3d 7720 2d

7730

 Stansat tråg med staplingslist.
Stansat tråg. Marathonlimning. Med staplingslist. Självlåsande.

7730 3d 7730 2d

7740

 Stansat tråg med staplingslist.
Stansat tråg. Marathonlimning. Med staplingslist och dubbla långsidor. Självlåsande.

7740 3d 7740 2d

9000

 Ren platta.

9000 3d 9000 2d

9001

 Stanset plate.

9001 3d 9001 2d

9002

 Ren platta för utfyllnad i låda.
Ren platta för utfyllnad i låda så att emballaget blir slätt invändigt.

9002 3d

9040

 Spårad sarie.
Spårad sarie där sariens höjd är samma som lådans höjd. Högre staplingsstyrka.

9040 3d 9040 2d

9050

 Spårad sarie.
Spårad sarie där sariens höjd är samma som lådans bredd. Skyddar emballagets botten, kortsidor och överdel.

9050 3d 9050 2d

9060

 Spårad sarie.
Spårad sarie där sariens höjd är samma som lådans längd. Skyddar emballagets botten, långsidor och överdel.

9060 3d 9060 2d

9300

 Enkelt kryssinlägg av två plattor.
Enkelt kryssinlägg av två plattor för extra bärstyrka inuti sarier.

9300 3d 9300 2d

9310

 Dubbelt kryssinlägg av tre eller flera plattor.
Dubbelt kryssinlägg av tre eller flera plattor för extra bärstyrka inuti sarier.

9310 3d

9330

 Utrymmesinlägg.
Utrymmesinlägg med skyddsavstånd åt alla sidor.

9330 3d 9330 2d

9340

 Utrymmesinlägg.
Utrymmesinlägg med skyddsavstånd åt alla sidor.

9340 3d 9340 2d

9990

 Spårad platta.
Spårad platta med X antal spår.

9990 3d 9990 2d