Flexotryck är den vanligaste tryckmetoden för wellpapp och den man använder när kraven på detaljer är begränsade.

  • 22 punkter per cm, det är en grov tryckmetod.
  • En kliché per färg. Klichén kan användas för många genomkörningar och repetitioner av en vara.
  • Vi trycker från en till fyra färger och trycker endast i PMS Pantone Solid eller rena CMYK-färger som cyan, magenta, gult och svart.
  • Layouten kan inte skapas med genomskinliga färger men kan använda en PMS-färg i raster mellan 3 och 100 %.

Man kan trycka på både vit och brun papp, men då måste man tänka på att färgen kommer att förändras då vi använder transparenta färger. Kvaliteten på det papper man trycker på skiljer sig också åt – bestruket eller obestruket papper. Det är viktigt att känna till papperskvaliteten innan man skapar ett tryckunderlag eftersom färgerna förändras rejält mellan bestruket och obestruket papper. Obestruket papper tar upp mer färg, vilket innebär att färgen blir mattare, medan färgerna på bestruket papper blir mycket klarare och snyggare. På obestruket papper använder man PMS U. På bestruket papper använder man PMS C. Bilder kan tryckas med flexotryck men bör omvandlas till en eller två PMS-färger.

  • På grund av några millimeters avvikelse i passtrycket trycker vi endast bilder upp till två färger.
  • Bilderna måste vara högupplösta, 300 dpi, och i storlek 1:1.
  • Alla fonter/teckensnitt bör vara vektoriserade (outlined).
  • Minsta textstorlek på negativ skrift är 8 punkter.
  • Minsta linjetjocklek på negativt tryck är ca 3 punkter (1 mm).
  • Minsta linjetjocklek på positivt tryck är ca 1,5 punkter.

Allt beror på tryckunderlaget. Skicka tryckunderlag via e-post som antingen PDF- eller ai-fil.

Om filerna är för stora för att skickas med e-post kan du använda WeTransfer.