Denna tryckmetod väljs när upplagan är stor och vi önskar hög tryckkvalitet samtidigt som vi vill bevara wellpappens staplingsstyrka.

Superflexo (preprint) är en tryckmetod som har stora krav på återgivning av bilder och logotyp. Här trycks det på 48 linjer per cm, en kvalitet som kan mäta sig med offset. Möjlighet för sju färger plus lack.

Flera namn: förtryckt liner eller preprint
De två uttrycken används blandat. Själva tryckningen sker separat i egna maskiner. De färdigtryckta rullarna läggs på wellpappmaskinen och wellpappen produceras så på vanligt sätt med färdigtryckt liner.

Superflexo passar bra för fotografiska framställningar och används också till emballage i kartong.
Används gärna vid stora upplagor. En rulle innehåller ca 20 000 m2.