Denne trykkmetoden velges når opplaget er stort og vi ønsker høy trykkvalitet, samtidig som vi vil bevare bølgepappens stablestyrke.

Superflexo (preprint) er en trykkmetode som har store krav til gjengivelse av bilder og logo. Her trykkes det på 48 linjer pr cm. En så høy kvalitet som kan måle seg med offset. Mulighet 7 farger, pluss lakk.

Flere navn: fortrykket liner eller preprint
De to uttrykkene brukes om hverandre. Selve trykkingen skjer separat i egne maskiner. De ferdige trykkede rullene blir lagt på bølgepappmaskinen og bølgepappen produseres så på vanlig måte med ferdig trykket liner.

Super-Flexo egner seg godt til fotografiske fremstillinger og benyttes også til emballasje i massivpapp.

Brukes gjerne ved hyppig og store opplag. En rull er på ca 20.000 kvm.

Overføring av originalfiler

Når du sender originaler til oss for bruk ved trykk, skal du bruke Adobe Illustrator-format (ai eller pdf) og alle tekster skal vektoriseres. De riktige fargene må være med, om det er PMS, CMYK, C eller U-farger. Det er viktig! Bilder sendes i 1:1 størrelse, med en oppløsning på minimum 300 dpi. NB! Oppgi navn på fonter, det forenkler ved eventuelle endringer i teksten.

Ved flexotrykk kan det forekomme variasjon i trykkprosessen. På våre mest avanserte trykkmaskiner er det en variasjon på +/- 0,25 mm mellom hvert trykkverk (4 farger). Være klar over at ”ferdige originaler” må tilpasses de trykkmaskinene eskene skal trykkes i.

Takk for at du følger våre anbefalinger!

På den måten oppnår vi en raskere og rimeligere vei frem til et ferdig produkt.
Til filer som er for store til å sende på mail. Kan du bruke WeTransfer.