Vad är wellpapp?

Wellpapp är ett emballagematerial som används för transport- och exponeringsemballage för allt från möbler, bildelar och vitvaror till mediciner och livsmedel, och det är världens mest använda transportemballagematerial. Wellpapp produceras i flera olika flutes i tjocklekar från 1 mm till 7 mm. Wellpapp består av tre till fem lager papper av olika typ.

Wellpapp – det miljövänliga och ekonomiska alternativet

Wellpapp är världens mest använda material i produktion av emballage och ger oändliga möjligheter. Materialet har flera uppenbara fördelar och är bland annat:

  • återvinningsbart
  • miljövänligt
  • transportvänligt
  • ekonomiskt
  • flexibelt

Med wellpapp klarar vi både stora beställningar och små specialordrar samtidigt som vi håller kostnaderna nere.

shutterstock_742970434

I Norge använder vi ca 190 000 ton wellpapp varje år, varav ca 80 000 ton kommer från importerade varor. Wellpapp är 100 % återvinningsbar, och år 2000 samlades ca 90 % av all använd wellpapp på den norska marknaden in och återvanns.

Wellpapp består vanligtvis av tre lager papper av cellulosafiber. Wellpappen produceras med två lager papper av fiber från gran och furu som kallas liner (täckpapper). Detta limmas på ett vågat papper – därav namnet wellpapp – av fiber från björk som kallas flute. Limmet som används i produktionen av wellpapp baseras på majsstärkelse som är 100 % biologiskt nedbrytbar. Dessa tre lager papper är hopsatta på ett sätt som ger bättre styrka än ett enskilt lager, och konstruktionen ger wellpapp kraftig styvhet och motstånd mot slag och stötar. Luftcirkulationen i spåren verkar också isolerande och förhindrar temperaturskillnader. När wellpappen producerats i stora ”flak” skärs och viks den i en oändlig variation av form och storlek. Det finns många typer av wellpapp, var och en med olika flute-höjd och profil. Det ger ett stort antal olika kombinationer och nästan obegränsade möjligheter att formge emballage med olika karaktär och utformning. Det är just detta som gör wellpapp till ett unikt emballagematerial. Endast fantasin sätter gränserna, och man kan kostnadseffektivt konstruera skräddarsydda och miljövänliga emballagelösningar för varje produkt och syfte.