Information om behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina rättigheter enligt reglerna i personuppgiftslagen. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personlig information samt information om hur vi hanterar din personliga information. Lagen om behandling av personuppgifter är den viktigaste källan till lagstiftning inom området för skydd av privatlivet. När det gäller personuppgifter gäller direkt eller indirekt information som kan kopplas till en fysisk person. Datainspektionen övervakar lagen.

Følgende punkter er i bruk i erklæringen:

  • De relaterte: Dette gjelder personer som personopplysningene gjelder, eksempler på dette er brukere, kunder, ansatte osv.
  • Personopplysninger: Dette er informasjon som kan knyttes til en bestemt person. Eksempler på dette kan være navn, telefonnummer, adresse osv.
  • Databehandler: Dette er personene som behandler personopplysningene i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

Behandlingsansvarig: Detta är den person som bestämmer syftet med behandlingen. Den registeransvarige är också ansvarig för att besluta vilka hjälpmedel som ska användas för att behandla personuppgifterna. Det är denna person som är ansvarig för behandlingen av informationen i enlighet med lagen.

Processer: Detta gäller åtgärder som utförs på grundval av personuppgifterna och omfattningen av åtgärderna baserat på uppgifterna. Exempel på detta kan vara insamling, spridning eller andra former av tillgängliggörande och sammanställning eller samordning.

Hur vi samlar in din information:
Vi har flera sätt att samla in personlig information från dig. Ett sätt är genom källor som du har påpekat eller direkt från dig. Ett annat sätt är att gå igenom någon som representerar dig eller genom att få information direkt från andra privata eller offentliga institutioner.

Vi samlar bara in personlig information när det är nödvändigt i samband med dina avtal med oss. Vi gör detta för att kunna tillgodose dina önskemål och behov som kund eller partner.

Vi kan endast använda din personliga information om vi har fått ditt samtycke, du måste ha gett detta till oss av fri vilja. Du måste informeras om syftet med användningen av informationen innan du godkänner det.

Lagring av personlig information

Vi lagrar endast information som är relevant för att kunna fullgöra våra skyldigheter i enlighet med avtal eller för att kunna utföra en leverans. Baserat på de tjänster vi ska tillhandahålla begränsar vi användningen av personlig information till vad som är nödvändigt.

När använder vi den personliga informationen

Vi använder endast den personliga informationen för marknadsföring, leverantörsadministrationsarbete, kunduppföljning eller för fakturering och leverans av tjänster.

Hur länge behåller vi informationen

Lagringstiden för informationen varierar beroende på syftet för vilken den används, men vi lagrar informationen bara så länge det är nödvändigt. Om informationen inte längre är relevant kommer vi att radera eller anonymisera den.

Vad används informationen för

Vi använder endast informationen för att uppfylla våra skyldigheter i kundrelationen. Informationen ger oss möjlighet att hantera din relation med oss.

Hur skyddar vi informationen

Genom välplanerat och systematiskt arbete skyddar vi informationssäkerheten genom att använda tekniska organisatoriska åtgärder och skyddar de lagrade personuppgifterna mot obehörig åtkomst och användning. Om vi ​​delar informationen med en tredje part ställer vi motsvarande krav på informationssäkerhet.

Vem delar vi informationen med

Vi lämnar endast ut din personliga information till en tredje part om informationen är för samma användning som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om din personliga information vidarebefordras till en tredje part, ser vi till att informationen skyddas. Vi skickar endast personlig information till pålitliga partners. Alla tredje parter som tar emot den personliga informationen har ett ansvar att se till att uppgifterna behandlas i enlighet med lagen.

Lagrad personlig information

Du kan kontakta oss om du har några frågor om den information vi lagrar om dig. Om det finns ett fel i informationen eller informationen ändras (adress, namn, e-post) är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi kan rätta till detta. Vi har en skyldighet att informera dig om registrerad information om dig inom 30 dagar.

Du har rätt att be oss ta bort, ändra eller begränsa behandlingen av personuppgifter och motsätta oss vissa former av behandling. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter (som baseras på ditt tidigare samtycke).

Vi använder cookies

Cookies är cookies som innehåller små tillfälliga filer. Dessa lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Vi använder denna cookie för att analysera användarmönstret på vår webbplats, men också för att förse dig med skräddarsydd information om marknadsföring. Genom att analysera användarmönstret på webbplatsen kan vi förbättra och optimera för att ge användarna en bättre upplevelse på webbplatsen.

Du kan aktivera och inaktivera cookies via inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att vägra cookies kan det leda till att vissa funktioner och tjänster på webbplatsen slutar fungera. Vi använder Google Analytics som ett analysverktyg, den här tjänsten använder cookies.